Professors navn er en tittel som en regjering eller statssjef på eget initiativ kan beslutte å tildele en velmerittert akademiker, eller en representant for kulturlivet som har utvist en særlig utmerket innsats. Formelt het det tidligere at man «tillegges professors navn, heder og verdighet». En slik person blir titulært professor livet ut; ved alderspensjon blir han eller hun ikke emeritus/emerita og heller ikke benevnt «tidligere professor», ettersom det dreier seg om en vitenskapelig eller kulturelt motivert hederstittel.

Professors navn deles ut i Sverige av regjeringen og i Finland av presidenten.

Professors navn er en forkortet form av det eldre begrepet «professors navn, heder og verdighet» (n. h. o. v.), som også anvendes når ikke-akademiske statstjenstemannstitler ble utdelt som hederstitler, men som ble avskaffet i forbindelse med avskaffelsen av rangordenen 1909.

Se også rediger

Autoritetsdata