En prelat er en kleriker som har en spesiell jurisdiksjon over et område eller en gruppe mennesker. Normalt er en prelat biskop, men han kan også ha lavere rang, spesielt dersom det dreier seg om å styre et område i en overgangsperiode. Ordet kommer fra latin praeferre, «å foretrekke», noe som sikter til at personen er utvalgt fordi han menes å være kompetent til fylle en spesiell stilling. Uttrykket brukes spesielt innenfor Den katolske kirke, men kan også benyttes innenfor andre kirkesamfunn.[1]

ÆresprelatRediger

En æresprelat er en person som har prelatstittel uten å utøve noen autoritet. I Norge finnes det per 2007 én æresprelat med tittelen monsignore (prelat, dr. juris canonici Torbjørn Olsen, Tromsø, tidligere generalvikar i Trondheim stift og inntil nylig bispedømmeadministrator for Tromsø stift, før Berislav Grgic ble viet til ny biskop i mars 2009).

PrelaturRediger

Det fins også to typer katolske jurisdiksjoner som heter prelatur, og som ligger i rang mellom et bispedømme og et apostolisk vikariat:

ReferanserRediger

  1. ^ Prelat. (2009, 14. februar). I Store norske leksikon. Hentet 1. desember 2016 fra https://snl.no/prelat.