Portal:Korea/Utvalgt kart/Arkiv

Arkiv over «Utvalgt kart» i Portal:Korea


Kart over Sør-Korea.
Kart over Sør-Korea, med koreanske navn på koreansk, under samme kart med latinske bokstaver
Kart over Sør-Korea.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Jernbanenettet i Nord-Korea.
Jernbanettet i Nord-Korea


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Veier i Sør-Korea.
Motorveinettet i Sør-Korea


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Veier i Nord-Korea.
Hovedveinettet i Nord-Korea


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Nordlig grenselinje.
Maritim grensetvist i Vesthavet: Nordlig grenselinje (blå), som kreves av Sør-Korea, Maritim grenselinje (rød), som kreves av Nord-Korea


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Socotrarevet, pososjonskart.
Kart over posisjonen til Socotrarevet


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Korea og Japan i 1905.
Korea og Japan på et tysk kart fra 1905


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Korea og Japan i 1815.
Korea og Japan i 1815 på et britisk kart


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Gammelt kart over Korea.
Gammelt kart over Korea (1531)


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Koreastredet.
Kart som viser Koreastredet


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Koreas historiske provinse.
Koreas historiske provinser, der grensene stort sett er uendret siden 1413


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Nord-Koreas fylker og bygrenser.
Nord-Koreas fylkes og bygrenser


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Sør-Koreas fylker og bygrenser.
Sør-Koreas fylkes og bygrenser


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Koreas provinser.
Korea med provinsgrenser


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Koreahalvæya.
Topografisk kart over Koreahalvøya


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Japansk Koreakart 1929.
Gammelt japansk kart over det da okkuperte Korea (1929), komplett med japanske navn


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Koreakrigen.
Oversiktskart som viser utviklingen i Koreakrigen


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Koreakrigen.
Koreakrigen: Frontlinja 15. juli 1950, Seoul nordøst på kartet


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Koreakrigen.
Koreakrigen: FN-styrkene rykker nordover mot Yalu mot slutten av 1950


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Nord-Korea.
FN-kart over nåtidig Nord-Korea


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Panmunjom ca 1938.
Japansk kart over Hanmonten (Panmunjom) fra ca. 1938


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Incheon ca 1930.
Japansk kart over Jinsen (Incheon) fra ca. 1930


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Sør-Korea.
Kart over Sør-Korea i nåtid


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Panmunjeom ca 1930.
Japansk kart over Keijo (Seoul) fra ca. 1930


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Dandong og Sinuiju ca 1930.
Japansk kart over Andong (Dandong) og Shingishu (Sinŭiju) fra ca. 1930


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Pyongyang ca 1930.
Japansk kart over Heijo (Pyongyang) fra ca. 1930


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Pyongyang ca 1930.
Japansk kart over Kaijo (Kaesong) fra ca. 1930


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Pyongyang ca 1946.
U.S. Army, sitt kart over Pyongyang fra 1946


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Goguryeo.
Goguryeorikets største utbredelse i 476


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Goryeo.
Goryeorikets utbredelse i år 1347


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Korea.
Koreas kongedømmer i år 375


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Korea.
Kongedømmet Silla år 576


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Rekkevidden til nordkoreanske raketter.
Rekkevidden til nordkoreanske raketter


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Seouls undergrunnsbane.
Linjekartet til Seouls undergrunnsbane (på koreansk)


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Korea i verden.
Sør-Korea (oransje) og Nord-Korea (grønn)


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Korea i verden.
Sør-Korea (oransje) og Nord-Korea (grønn)


rediger · flytt · historikk · diskusjon