Portal:Bergen/Visste du at/Arkiv

Arkiv over «Visste du at» i Bergenportalen

JanuarRediger

...Bergen ble et eget amt i 1831 og fylke fra 1919 (til 1972)?


rediger · flytt · historikk · diskusjon

FebruarRediger

...Bergens byvåpen er basert på byens gamle segl, regnet som Norges eldste og nevnt første gang i 1293?


rediger · flytt · historikk · diskusjon

MarsRediger

... Den Nationale Scene er Norges eldste teater?


rediger · flytt · historikk · diskusjon

AprilRediger

... Haukeland Universitetssykehus er Norges største sykehus målt i antall pasienter?


rediger · flytt · historikk · diskusjon

MaiRediger

... Fløibanen er Skandinavias eneste skinnegående kabelbane (funicular) for personbefordring?


rediger · flytt · historikk · diskusjon

JuniRediger

... Bergens bysang heter «Udsigter fra Ulriken», som kanskje er mest kjent for sin første strofe som lyder: «Jeg tog min nystemte Cithar i Hænde...»?


rediger · flytt · historikk · diskusjon

JuliRediger

AugustRediger

...Bergen ble grunnlagt av Olav Kyrre som Bjørgvin i 1070?


rediger · flytt · historikk · diskusjon

SeptemberRediger

...en person fra Bergen kalles for bergenser?


rediger · flytt · historikk · diskusjon

OktoberRediger

...Ludvig Holberg ble født i Bergen i 1684 i det som i dag heter Holbergsalmenningen?


rediger · flytt · historikk · diskusjon

NovemberRediger

...at det er uenighet om hvilke fjell som utgjør De syv fjell rundt Bergen?


rediger · flytt · historikk · diskusjon

DesemberRediger

...Tryggve Gran deltok 1910-13 i Scotts sydpolsekspedisjon som ski-instruktør etter anbefaling fra Fridtjof Nansen?


rediger · flytt · historikk · diskusjon