Portal:Bergen/Visste du at

... Haukeland Universitetssykehus er Norges største sykehus målt i antall pasienter?