Patriarken av Etiopia

Patriarken av Etiopia med sete i Addis Abeba er overhodet for den etiopisk-ortodokse kirke. Den nåværende (femte) innehaveren av tittelen er Paulos (siden 1992). Enkelte etiopisk-ortodokse, spesielt i den USA-amerikanske diasporaen, er derimot tilhengere av den fjerde patriarken (Merkorios), som abdiserte i 1992 og gikk i eksil, men senere tilbakekalte sin abdikasjon.

Hans hellighet abuna Paulos, den femte patriark og katolikos av Etiopia

Patriarkens fulle tittel er patriark og katolikos av Etiopia, itsjege av St. Tekle Haimanots stol og erkebiskop av Aksum, og han tiltales som «hans hellighet abun». Titlenes betydning er som følger:

  • Patriark er tittelen for overhoder av autokefale kirker. Tittelen ble tatt i bruk i Etiopia da kirken oppnådde sin autokefali i 1959. Tidligere var de kristne i Etiopia del av den koptisk-ortodokse kirke og dermed underlagt patriarken av Alexandria.
  • Katolikos er den vanlige oversettelsen av tittelen Re'ese Liqane Papasat, som ordrett oversatt betyr «den første blant erkebiskopene».
  • Abun (bøyes abuna eller abune hvis det står foran innehaverens navn) var fra ca. 340 en tittel som var forbeholdt den koptiske metropolitten over Etiopia. Dette var det høyeste kirkelige vervet i Etiopia, men innehaveren var utsendt fra Egypt og hadde ofte dårlig kunnskap til de lokale språkene (ge'ez og amharisk), noe som begrenset hans faktiske innflytelse. Etter at den etiopisk-ortodokse kirke ble autokefal, brukes tittelen nå av alle kirkens biskoper.
  • Itsjege (også skrevet bl.a. echege) er tittelen til abbeden av Etiopias viktigste kloster, Debre Libanos, som ble grunnlagt av Tekle Haimanot i 1284. Frem til kirkens autokefali var itsjegen det nest høyeste kirkelige vervet i Etiopia (etter abunen), og det høyeste som ble bekledd av en etiopisk geistlig.
  • Erkebiskopen av Aksum var i den koptiske perioden identisk med kirkens abun. Aksum (erke)bispedømme var lenge det eneste bispedømmet i Etiopia, dvs. omfattet hele landet (inkl. dagens Eritrea). I dag er det et av rundt 40 bispedømmer i den eritreisk-ortodokse kirke, men ledes som kirkens eldste bispedømme alltid av patriarken.

Liste over patriarkerRediger

For kirkens ledere før 1959 se liste over abuner og liste over itjseger.
  • Basilios (1959–1970; var itsjege fra 1933 og abun fra 1951)
  • Tewophilos (Teofilos, 1971–1976, arrestert av Derg-juntaen; hemmelig eksekutert i 1977)
  • Tekle Haimanot (1976–1988; innsatt av Derg-juntaen, ikke anerkjent av de andre orientalsk-ortodokse patriarkene)
  • Merkorios (1988–1992; innsatt av Derg-juntaen, ikke anerkjent av de andre orientalsk-ortodokse patriarkene; abdiserte, men tilbakekalte abdikasjonen i amerikansk eksil)
  • Paulos (1992–d.d.; innsatt etter Tewophilos' begravelse, ikke anerkjent av Merkorios' tilhengere)