Merkorios

Patriark og katolikos Merkorios av Etiopia (borgerlig navn Abba Ze Libanos; født i Farta, Etiopia) var fra 1988 til 1992 overhodet for den etiopisk-ortodokse kirke. Han var den fjerde patriark av Etiopia og den 60. itsjege av St. Tekle Haimanots stol.

Merkorios ble innsatt som patriark av Etiopia av Derg-juntaen etter patriark Tekle Haimanots død. Den etiopisk-ortodokse synoden godtok den nye patriarken, men han ble ikke anerkjent av de andre orientalsk-ortodokse kirkene. Grunnen til at spesielt den koptisk-ortodokse paven av Alexandria og patriarken av hele Afrika anså Merkorios som ikke-kanonisk, var at juntaen fremdeles ikke hadde offentliggjort patriark Tewophilos' skjebne. Selv om det senere viste seg at Tewophilos hadde blitt skutt i 1977, anså de andre kirkene Tewophilos som den rettmessige patriarken av Etiopia, siden han ikke var erklært død og ikke hadde fått noen begravelse.

Etter Derg-regimets fall abdiserte Merkorios i 1992 og forlot landet. Etter hans avgang og etter at Tewophilos' levninger var blitt frigitt og begravd, ble Merkorios etterfulgt av Paulos som patriark av Etiopia. I sitt eksil i USA hevdet Merkorios imidlertid å ha blitt tvunget til å abdisere, og erklærte derfor sin tidligere abdikasjonen for ugyldig. En del av de etiopisk-ortodokse diaspora-meninghetene i Nord-Amerika anser derfor Merkorios fremdeles som kirkens rettmessige patriark. Han har sammen med flere andre eksil-biskoper opprettet en etiopisk-ortodoks eksil-synode i USA.Forgjenger:
 Tekle Haimanot 
Patriark og katolikos av Etiopia
Etterfølger:
 Paulos