Oslo Vei AS var en norsk entreprenørbedrift som formelt ble etablert 4. april 2001 som en fortsettelse av Oslo Veivesen. Veivesenet var tidligere en etat i Oslo kommune med en 150 år lang historie. Oslo Veis virksomhet omfattet entreprenørtjenester, service- og vedlikeholdsoppdrag, pukk- og asfaltproduksjon og autoriserte verkstedtjenester. Selskapet ble ledet av administrerende direktør Arnt Rønning. Antall ansatte var i 2011 ca. 200, og omsetningen på ca. 560 millioner kroner (2010).

Oslo Vei
Org.formAksjeselskap
Org.nummer983232906
BransjeEntreprise
Etablert2001
Opphørt 2013
DatterselskapOslo Truck Center, Sandum, Styrt Boring
HovedkontorUelands gate 85, Oslo
LandNorge
StyrelederJan Erik Holmberg
Adm.dir.Arnt Rønning
Omsetning560 millioner kroner (2010)

Oslo Vei var et entreprenørselskap som drev ordinær forretningsmessig virksomhet primært i Oslo. Alle selskapets aksjer var eiet av Oslo kommune, og dets største kunde var Bymiljøetaten, som er den forvaltningsmessige etterfølgeren til Oslo Veivesen.

Styret i Oslo Vei besluttet 7. desember 2012 å begjære oppbud[1] og selskapet ble tatt under Oslo byfogdembetes behandling som konkursbo samme dag.

Avdelinger og datterselskaper

rediger

Oslo Vei AS hadde tre datterselskaper:

  • Oslo Truck Center AS, som driver et stort serviceverksted for lastebiler og andre nyttekjøretøy, som også selger Renault lastebiler.
  • Sandum AS, et selskap som driver med utblokking og rørpressing.
  • Styrt Boring AS, et datterselskap av Sandum AS som primært driver med retningsstyrt boring i løsmasser.

Spesialistområdene til Oslo Vei var veirelaterte, men selskapet satset på å utvide markedsområdet. I dag har bedriften fire underavdelinger:

Miljø- og veiservice

rediger

Miljø- og veiservice er den avdelingen i Oslo Vei som har overtatt serviceoppgaver. Typiske områder for avdelingen er drifting av veier for stat/kommune/fylke, snørydding, feiing, mindre vedlikeholdsoppdrag og tilsvarende. Avdelingen driver også med arbeidsvarsling, som omfatter midlertidig og permanent skilting. Avdelingen har tilholdssted på Hans Nielsen Hauges gate ved Sinsenkrysset.

Anlegg

rediger

Anlegg driver små og mellomstore anleggsoppdrag, grunnarbeid, anleggsgartneroppdrag og utbedringer av veier, plasser, tog/trikkeskinner. Avdelingen er den største i Oslo Vei. Den nye Operagata forbi operabygget i Bjørvika er bygget av Oslo Veis anleggsavdeling. Avdelingen holder til i Uelandsgate 85.

Huken Pukk- og asfaltverk

rediger

Huken Pukk- og asfaltverk lå i Ammerudveien 300 på Ammerud på grensen mellom Ammerud og Grorud. Anlegget bestod av et pukkverk med en årsproduksjon på mellom 150 000 og 200 000 tonn pukk, og et asfaltverk med en årsproduksjon i størrelsesorden 100 000 tonn. Avdelingen var blant de store asfaltentreprenørene i Oslo og Akershus for produksjon og legging av asfalt.

Pukkverket ble plassert her på grunn av høy forekomst av basalt, som er godt egnet for asfaltformål. Området, kalt Alnsjøfeltet, er en del av Oslofeltet og geologien består hovedsakelig av vulkanske bergarter. Hovedbergarten i området er basalt som har egenskaper som gjør den spesielt godt egnet som innsatsfaktor i asfaltproduksjon. Basalt er seig og hard og har god slitestyrke som egner seg på veier med stor trafikk og høye hastigheter, ikke minst siden den ikke inneholder kvarts, som er en betydelig forurensningskilde i svevestøv fra veinettet.

Historien om utvinning av naturressursene i Alnsjøfeltet strekker seg tilbake til 1700-tallet, da kobber var det mest interessante stoffet. Det fransk-belgiske selskapet Compagnie Miniére de Grorud drev gruvene på Huken frem til rundt år 1900. Det finnes fortsatt spor fra denne gruvedriften ved at enkelte eiendommer i området er navngitt med utenlandske opphavsmenn som kilder. Sporene fra selve gruvedriften ble borte etter at steinbruddet ble lagt igjen i 2019.

Den nyere historien viser at Aker kommune kjøpte området i 1947 og det tidligere Oslo Veivesen begynte å ta ut steinmasser i 1947. Et knuseverk ble etablert i 1954 og asfaltverket i 1967.

Verksted

rediger

Oslo Vei Truck Center (OVTC) er det tidligere kommunale sentralverkstedet. I dag driver OVTC som forhandler av Renault Trucks i Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark, vservicepunkt for Renault og DAF lastebiler og merkesuavhengig verksted for personbiler, lastebiler, arbeidsmaskiner og annet teknisk utstyr.

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger