Onthophagus

slekt av biller

Onthophagus er en slekt av biller som hører til familien skarabider (Scarabaeidae) i gruppen skarabider (Scarabaeoidea). De lever av møkk som de graver dypt ned i jorda. I likhet med mange andre biller knyttet til gjødsel er de i dag sjeldne og truede. Tre arter er funnet i Norge, men av disse er en trolig alt utdødd og de to andre sterkt truede. Det er en meget artsrik slekt, med rundt 2400 beskrevne arter, særlig mange i Afrika.

Onthophagus
Onthophagus gazella er en av artene der hannen (til høyre) har horn i pannen.
Nomenklatur
Onthophagus
Latreille, 1802
Populærnavn
gjødselgravere
Hører til
skarabider (Scarabaeidae), Skarabider (Scarabaeoidea), Polyphaga,
biller,
insekter
Økologi
Antall arter: 2400, 47 i Europa, 3 arter funnet i Norge
Habitat: beitemark
Utbredelse: alle verdensdeler
Inndelt i
  • 19 underslekter

Utseende

rediger
 
Onthophagus coenobita

Små til middelsstore, kraftige biller. Kroppsformen er kort, kraftig og hvelvet. Hodet er spadeformet og bredt, med små fasettøyne og korte antenner. Hos noen arter har hannene ulike slags horn i pannen. Pronotum er stort og bredt (vanligvis tydelig bredere enn dekkvingene), gjerne med tydelig mikroskulptur, av og til metallglinsende. Dekkvingene er korte og hvelvede, ofte med tydelige lengdestriper. Beina er kraftige gravebein.

Levevis

rediger

Gjødselgraverne er knyttet til møkk. De graver tunneler under møkka, som ofte kan være overraskende lange sammenlignet med billens størrelse, og leder ned til et ynglekammer der hunnen arbeider møkka til en ball som hun legger egg på.

Utbredelse

rediger

I Norge er det bare få funn av disse billene. Enggjødselgraver er kjent fra Oppland, Telemark og Sogn og Fjordane, mens sandgjødselgraver er kjent fra Østfold og Telemark. Den tredje arten som er funnet i Norge, dverggjødselgraver, er trolig utdødd her i landet. I Norsk rødliste for arter fra 2010 blir enggjødselgraver og sandgjødselgraver vurdert som Sterkt truet (EN), dverggjødselgarver som Regionalt utdødd (RE) i Norge.

Systematisk inndeling / europeiske arter

rediger
 
Onthophagus nigricornis, hann
Treliste

Kilder

rediger

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata