Olavskoret

Olavskoret var et guttekor og et mannskor i Bergen domkirke, grunnlagt i 1994 av korets dirigent Asbjørn Flåm som er bosatt i Sogn og Fjordane. Koret er nå nedlagt.

Olavskoret under konfirmasjonsgudstjeneste i Bergen Domkirke i mai 2004

Korets oppgang og nedgangRediger

 
Koret har også hatt konserter i Førde kirke sammen med Førde guttekor.
 
Bergen domkirke

Olavskoret ble grunnlagt av dirigenten Asbjørn Flåm i 1994. Koret har siden den tid hatt øvinger i Bergen domkirke med Flåm som dirigent. Øvingen var satt til hver mandag, det vil si at dirigenten kjørte 15 mil hver mandag til Bergen fra Sunnfjord. Koret hadde to avdelinger, gutte-stemmene og manns-stemmene. De hadde hver sin øving i kirken, men var sammen på konserter. Sangkoret startet opp med noen gutter fra Bergen, og noen år etter ble Førde guttekor grunnlagt av den samme dirigenten. Størrelsen på korene har gått veldig opp og ned. I begynnelsen hadde Førde-guttene få medlemmer, og da hjalp Olavskoret til med konserter i Sogn og Fjordane, noen år etter var det omvendt. Størrelsen på koret har variert mellom 7 – 20 medlemmer, medregnet manns-stemmene. Koret har deltatt på en rekke konserter og gudstjenester i Bergen domkirke, og av og til konserter i Grieghallen. Olavskoret har også deltatt i andre konserter med andre guttekor i Norge og litt i utlandet i forbindelse med turer med koret. Koret har blant annet vært i Førde, Stavanger, Trondheim, og Oslo, samt England. I 20072008 var det planlagt tur til Danmark og Tyskland, men dette ble ikke noe av grunnet nedleggelsen. De spilte også inn et album med Göran Fristorp i oktober 2003, som het Pie Jesu.

NedleggelseRediger

I november 2008 ble Olavskoret nedlagt samtidig som organist Magnar Mangersnes fylte 70 år, og han ble dermed nektet å fortsette som domkantor i Bergen domkirke av Den norske kirke. Den siste konserten med koret var 1. november 2008 med også hjelp fra Førde guttekor og fra Olavskorets manns-stemmer. Koret var før det ble nedlagt Bergens eneste guttekor, men etter nedleggelsen ble det startet et nytt kor i Grieghallen med Håkon Matti Skrede som dirigent, og de fleste av guttene fra Olavskoret gikk over til det nye koret.

Se ogsåRediger