Gutt

menneskebarn, hannkjønn

En gutt er et menneskebarn av hannkjønn, i motsetning til ei jente, som er et menneskebarn av hunnkjønn. En voksen person av hannkjønn blir omtalt som en mann. En ung mann som ennå ikke har tiltrådt de rollene som rent miljømessig forventes av en mann, som å forsørge sin familie og å ha en fast jobb, kan også omtales som en gutt, for eksempel i sammensetninger som en ung gutt, det vil si «en ung mann», gårdsgutt eller tjenestegutt.

Et guttebarn i gul trøye som sitter i en båt og fisker i en elv under solnedgang.
Gutt som fisker i elva Mekong i Laos.

Gutterollen i samfunnet rediger

Den kroppslige overgangen fra gutt til voksen mann starter med puberteten i tolvårsalderen. Den sosiale gutterollen fortsetter imidlertid ofte inn i voksen alder. Den lange ungdomstida skyldes først og fremst at skolegangen er lengre nå enn tidligere, at ungdomskulturen er blitt stadig tydeligere og at ungdom siden 1950-tallet er blitt definert som en egen kommersiell målgruppe. Mange unge menn opplever seg derfor i dag som gutter inntil de får egne barn.

Gutterollen har variert svært mye i forskjellige kulturer og gjennom historien. Mange steder har det vært ritualer for å markere overgangen fra gutt til mann eller fra barn til voksen, blant annet indirekte gjennom for eksempel konfirmasjon og militærtjeneste. I tillegg til gutters og jenters medfødte, biologiske forskjeller, blir dessuten alle barn preget av sosiale kjønnsroller i omgivelsene. I de fleste samfunn har gutter tradisjonelt hatt større status og verdi enn jenter. Flere mener imidlertid at mange gutter taper i det moderne kunnskapssamfunnet som belønner sosial intelligens, fleksibilitet og evne til teoretisk innlæring høyere enn fysisk styrke og selvhevdelse.

Etymologi og betydning rediger

Begrepet gutt tilsvarer det danske dreng, det svenske pojke og engelske boy. Ordet gutt har en litt uviss opprinnelse, men stammer antakelig enten fra det norske dialektordet gaut, det vil si «pratmaker» eller «skrythals» (jamfør det islandske gautan som betyr «prat») eller det nederlandske guit som betyr «skøyer» eller «spilloppmaker» (jamfør det eldre tyske gauzen som betyr «skrike» eller «kjefte»). På dansk brukes gutt særlig rosende om en kvikk gutt eller en sterk og flink, ung mann.

Se også rediger

Eksterne lenker rediger