Førde guttekor

Førde guttekor er et guttekor i Førde med dirigent Asbjørn Flåm.

I dag har koret rundt 20 medlemmer, men antall korister har variert veldig. Korets dirigent er Asbjørn Flåm, og det er også han som har grunnlagt det. Koret har øvinger i Førde kyrkje hver torsdag. Inntil Olavskoret i Bergen (1994) ble nedlagt i 2008 har disse to korene samarbeidet godt med hverandre, fordi Olavskoret hadde samme dirigent.