Denne artikkelen er om bokverket, for sjangeren se folkevise

Norske Folkeviser av teologen Magnus Brostrup Landstad er den første, større samling av tradisjonelle ballader, folkeviser og stev utgitt i Norge.

Verket begynte å utkomme heftevis fra høsten 1852, på Christian Tønsbergs forlag, og ble fullført i løpet av 1853. Materialet var i hovedsak skaffet tilveie i samarbeid med prestedatteren Olea Crøger, men verket ble utgitt i Landstads navn. Organist Ludvig Mathias Lindeman var ansvarlig for meloditillegget.

Landstad og Olea Crøger slo sine tekstinnsamlinger sammen. Verket er på 942 sider, hvorav 50 sider utgjør notebilaget. Olea Crøger leverte også melodier til Lindeman og var blant dem som sang for ham. Når denne første, monumentale samlingen av ballader, folkeviser og stev så dagens lys var tiltaket i tråd med nasjonalromantikkens og det nasjonale gjennombrudds tidsånd, med særlig vekt på verdiene i den folkelige kulturen.

Etter at Andreas Faye først hadde lansert sine Norske Sagn var det flere som satte i gang med innsamling og utgivelser av folkloristisk materiale. Landstads arbeider falt i tid sammen med Ivar Aasens innsamling av dialekter, og Asbjørnsen og Moes innsamling av folkeeventyr og sagn.

Det meste av innsamlingsarbeidet ble gjort i Vest-Telemark, som Landstad kjente godt fra oppveksten og fra sin senere prestetjeneste i Seljord. Landstad overtok Seljord prestegjeld etter sin far i 1839/40, og det var på denne tid han påbegynte innsamlingsarbeidene. De første fruktene av innsamlingen ble trykket i Norsk Tidsskrift for Videnskab og Litteratur i 1849. Landstad mottok noe avvikende råd fra Ivar Aasen og P.A. Munch med hensyn til språkformen som burde legges til grunn for gjengivelsen av visene. Avveiningen var mellom hva som var forståelig i samtiden og å synliggjøre tekstenes antatte forbindelser med historien og en tenkt opprinnelse i gammelnorsk tid.

Samlingen inneholder alle de større balladetypene; «Draumkvedet», «Åsmund Fregdegjeva», «Margit Hjukse», «Bendik og Årolilja», «Liti Kjersti», «Ravnebryllup i Kråkelund» og «Han Mass og Han Lass».

Utgaver rediger

  • Norske Folkeviser. Samlede og udgivne af M.B. Landstad. Christian Tønsbergs Forlag. Christiania 1853.
  • Norske Folkeviser. Samlede og udgivne af M.B. Landstad. – Faksimileutgave. – Norsk folkeminnelag / Universitetsforlaget, 1968.
  • Norske folkeviser. Samlede og udgivne af M.B. Landstad. – Faksimileutgave, med etterord av Erik Henning Edvardsen. – Porsgrunn: Norgesforlaget, 2002. ISBN 82-91986-45-2

Eksterne lenker rediger

  Wikiquote: Norske Folkeviser – sitater