Norsk offentlig rett

Norsk offentlig rett er de offentligrettslige regler som gjelder i norsk rett. Norsk offentlig rett omhandler det rettslige forholdet mellom individet og den norske stat og dels det rettslige forholdet mellom de ulike statsmaktene stortinget, regjeringen og domstolene (henholdsvis den lovgivende, den utøvende og den dømmende makt). Sentrale rettsområder innen offentlig rett er norsk statsforfatningsrett, norsk forvaltningsrett, norsk strafferett, norsk prosessrett og samerett.

Før parlamentarismens inntog i Norge i 1884 hadde den utøvende makt (som da var kongen personlig og hans råd) visse domener som Stortinget ikke kunne blande seg inn i (kongelige prerogativer), men med parlamentarismens fremvekst måtte den utøvende makt godta at den ikke kunne utøve makt uten å ha et flertall bak seg i parlamentet.

jusstubbDenne jusrelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.