Norsk institutt for styremedlemmer

Norsk Institutt for Styremedlemmer er en forening for medlemmer av styrer og nominasjonskomiteer i norske børsnoterte og statseide selskaper. Foreningen har kontor på Lysaker i Oslo.

Norsk Institutt for Styremedlemmer
Stiftet24. mars 2009; 13 år siden (2009-03-24)
LandNorge

Foreningen har som formål å fremme verdiskaping gjennom god eierstyring og selskapsledelse. Foreningen arrangerer temamøter og konferanser hvor styremedlemmer kan utveksle erfaringer om styrearbeid. Den utarbeider beskrivelser av beste praksis for styrearbeid, gjennomfører selv undersøkelser på temaer av relevans for medlemmene og samarbeider om annen forskning for å styrke kunnskapsgrunnlaget for norsk styrefaglig arbeid.

Per 1. januar 2015 består styret av styreleder Grace Reksten Skaugen og styremedlemmene Dag Opedal, Tore Olaf Rimmereid og Olaug Svarva. Gro Brækken er daglig leder for foreningen.

HistorieRediger

Norsk Institutt for Styremedlemmer ble stiftet 24. mars 2009 av Grace Skaugen, Turid E. Solvang, Svein Rennemo, Harald Norvik og Olaug Svarva.

Selskapene Equinor, Telenor, Norsk Hydro, Statkraft, DNB, Orkla, Veidekke, Storebrand, Entra og Schibsted er Founding Members[klargjør] av foreningen.

MedlemmerRediger

Foreningen tilbyr bedriftsmedlemskap og personlig medlemskap til styremedlemmer og medlemmer av nominasjonskomiteer i børsnoterte, privateide og statseide selskaper med forretningsmessig mål. Styremedlemmer i private selskaper kan tegne assosiert medlemskap. Foreningen har ca. 600 medlemmer, hvorav ca. 40 % kvinner og 60 % menn.

Internasjonalt samarbeidRediger

Foreningen er Norges representant i European Confederation of Directors Associations (ecoDA), som arbeider for å fremme god eierstyring i europeiske selskaper. ecoDA samler 12 nasjonale styreinstitutter som representerer 60 000 styremedlemmer. Turid E. Solvang er styremedlem i ecoDA.

Foreningen har også bidratt til å starte European Women on Boards (EWOB), et initiativ som skal bidra til at flere godt kvalifiserte kvinner blir styremedlemmer. EWOB ble etablert i 2013 med hovedkontor i Brussel.

Foreningens arbeidRediger

En av foreningens viktigste oppgaver er å bidra til beste praksis styrearbeid. Foreningen gjennomfører årlig en kartlegging av styrehonorarer i norske børsnoterte og statseide selskaper.

Gjennom arrangementer, spørreundersøkelser mm. bidrar Norsk Institutt for Styremedlemmer også til å sette styrefaglige temaer på samfunnsagendaen. En viktig sak gjennom foreningens fem første år har vært å styrke kompetanse og mangfold i norske styrer.

Møtene og konferansene foreningen arrangerer gir medlemmene arenaer for å diskutere styrefaglige temaer, utveksle erfaringer og bygge kompetanse- og kontaktnettverk.

Eksterne lenkerRediger