Norsk Tjenestemannslag

norsk fagforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner). NTL er et av de største forbundene i LO med over 50 000 medlemmer.

Norsk Tjenestemannslag
Ntl fane.jpg
Norsk Tjenestemannslags fane
TypeForening/lag/innretning
Org.nummer971 043 059
Stiftet1. november 1947
LandNorge
HovedkontorOslo
Medlem avLO StatRediger på Wikidata
Nettstedhttp://www.ntl.no (norsk), https://www.ntl.no/artikkel/204096 (engelsk)
NTL-medlemmer under en streikemarkering i Oslo i 2012.

NTL ble etablert den 1. november 1947 etter at Statstjenestemannsforbundet (STAFO) like før krigen hadde sagt nei til LO-medlemskap og man hadde da startet arbeidet med å danne et samleforbund for statsansatte i LO (tidligere hadde det vært enkelte etatbegrensede fagforeninger, som organiserte ansatte innenfor samme etat). Frem til stiftelsen ble arbeidet med å lage et eget forbund for statstjenestemenn ledet av Norsk Telegraf og Teleforbund.

NTL avholder landsmøte hvert fjerde år. På NTLs 19. landsmøte i november 2018 ble Kjersti Barsok valgt til ny leder etter John Leirvaag.

Ungdomsorganiseringen til Norsk Tjenstemannslag heter NTL Ung. NTL Ung består av studentmedlemmer og unge yrkesaktive medlemmer under 35 år.

PolitikkRediger

Som forbund innenfor Landsorganisasjonen i Norge, har NTL tradisjonelt sognet til Arbeiderpartiet, men forbundet har også til tider vært preget av en sterk venstreopposisjon. Forbundet har i dag ikke noen formelt faglig-politisk samarbeid med noen partier og gir heller ikke økonomisk støtte til noen partier.

Forventninger om statstjenestemenns politiske nøytralitet, har bidratt til at NTL tradisjonelt ikke har vært like politisk aktiv som enkelte andre LO-forbund. Med endringene i offentlig sektor fra slutten av 1970-tallet begynte forbundet i økende grad å ta stilling til sentrale spørsmål som privatisering, konkurranseutsetting og New Public Management. I likhet med flere andre LO-forbund, er NTL tilsluttet For velferdsstaten.

I 1972 stilte NTL seg bak LOs ja til norsk medlemskap i EEC. Landsstyret sluttet seg i 1992, med knapt flertall, til et forslag om å anbefale norsk tilslutning til EØS, og gikk i 1994 inn for at LO ikke skulle ta standpunkt til spørsmålet om norsk medlemskap i EU.

StrukturRediger

NTL har en struktur basert på tre hovedtyper organisasjonsledd: avdelinger, landsforeninger og foreninger.

Foreninger i NTL er fagforeninger ved en eller flere arbeidsplasser, som er direkte tilknyttet forbundet. Avdelinger er fagforeninger ved en eller flere arbeidsplasser som er organisert enten etatsvis eller med grunnlag i annen tilhørighet i landsforeninger. Landsforeningen er tilknyttet forbundet. Dette innebærer at det er kun foreninger og landsforeninger som velger delegater til forbundets landsmøte, mens avdelingene velger delegater til representantskapsmøter i sine respektive landsforeninger. Landsmøtet velger ledelse, forbundsstyre og landsstyre, i tillegg til forbundssekretærene, som står for den faglige driften av organisasjonen. NTL har for tiden 17 forbundssekretærer.

Ved stiftelsen ble NTL organisert med fylkesforeninger. Samtidig fantes det parallelt et utbredt virksomhetsspesifikt samarbeid. Fra 1958 ble strukturen endret til dagens struktur, der det ikke er noen formell geografisk organisering. Det kan dermed være flere ulike fagforeninger som har lite eller ingenting med hverandre å gjøre i samme by eller kommune.

NTL hadde pr. 31.12.2013 31 foreninger og 20 landsforeninger. De største landsforeningene var:

LedelseRediger

På landsmøtet i 2018 ble følgende ledelse valgt for fire år:

ForbundssekretærerRediger

Norsk Tjenestemannslag er et av få forbund som velger alle sine forbundssekretærer på landsmøtet, i likhet med forbundets ledelse. Alle velges for fire år. Forbundssekretærene fordeles i følgende avdelinger/grupper: forhandlingsavdelingen (gruppe stat og gruppe overenskomst), gruppen for tilsetting- og personalsaker, organisasjonsavdelingen og samfunnsavdelingen. Forbundet har 20 forbundssekretærer.

Følgende ble valgt som forbundssekretærer under landsmøtet i 2018:

 • Dag Ratama
 • Thomas Sandvik
 • Guro Vadstein
 • Tor Erik Granum
 • Ingerid Marie Utvik
 • Leif Erling Helland
 • Siv Anita Hagen
 • Lisa Granlund
 • Tove Helvik
 • Joachim Frivold
 • Finn Olav Haga
 • Dag Agledal
 • Torstein Brechan
 • Heidi Hoksnes Sørli
 • Eddie Ingebrigtsen
 • Pål Kjærstad
 • Sven Ivar Skodjevåg
 • Kirsten Helene Teige
 • Lene Hagen
 • Hege Fjellberg

LedereRediger

Eksterne lenkerRediger