Norsk Teletjeneste Forbund

Norsk Tele Tjeneste Forbund var et LO-forbund for ansatte i Televerket. Stiftelsesmøtet ble holdt 4.-6. oktober 1930. (Det første navnet var Norsk Telegraf- og Telefonforbund, gjerne kalt «Telegraf- og Telefonforbundet».)

Forbundet organiserte telemontører og kontor- og ekspedisjonspersonale, som var de to største arbeidstakergruppene i Televerket.

18. november 1988 slo forbundet seg sammen med Den norske Teleorganisasjon til et nytt forbund som het Tele- og Dataforbundet. Tele- og Dataforbundet slo seg senere sammen med Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund til EL & IT-Forbundet

Autoritetsdata