NTL Sentralforvaltningen

Norsk Tjenestemannslag Sentralforvaltningen er en landsforening innenfor Norsk Tjenestemannslag. Landsforeningen ble opprettet 1. april 2008 gjennom sammenslåing av NTL Sentraladministrasjonen og NTL Embetskontorene. Landsforeningen er NTL sin nest største i medlemstall.

NTL Sentralforvaltningen organiserer ansatte i om lag 70 virksomheter. De fleste av disse befinner seg innenfor det statlige tariffområdet, men landsforeningen organiserer også ansatte innenfor fristilte statlige virksomheter i Spekter-området samt ansatte i frivillige organisasjoner som i all hovedsak baserer seg på offentlig finansiering. Blant virksomhetene i landsforeningen er NTL-medlemmer i samtlige departementer, med unntak av Utenriksdepartementet (der NTL-avdelingen meldte seg ut av landsforeningen i kritikk mot den radikaliseringen den gjennomgikk på 70-tallet), Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Fylkesmannen, domstolene og de fleste, men ikke alle, direktorater og tilsyn.

Leder ved opprettelsen var Lill Fanny Sæther, tidligere leder av NTL Sentraladministrasjonen, fra 2010 er Bjørn Halvorsen leder.

Eksterne lenker

rediger