Norsk musikkinformasjon

(Omdirigert fra Norsk Musikkinformasjon)

Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon (tidligere Musikkinformasjonssenteret MIC) var opprinnelig etablert av Norsk kulturråd og Norsk Komponistforening under navnet Norsk Musikkinformasjon i 1979, med det formål å stimulere til økt bruk av norsk profesjonell musikk. Sentral i etableringen var Olav Anton Thommessen og John Persen, og senteret ble tidlig medlem av den internasjonale paraplyorgansasjonen International Association of Music Information Centres. Den ble omgjort til stiftelse 17. desember 2002 (med virkning fra 1. januar 2003) med Norsk Komponistforening, NOPA, Rikskonsertene og FONO som stiftere. Organisasjonen var basert i Oslo, og mottok i hovedsak sin finansiering fra Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet og hadde på det meste 12 ansatte.

Martin Revheim - direktør for MIC Norsk musikkinformasjon fra 2009 til 2011.

MIC ble i 2012 slått sammen med Music Export Norway til organisasjonen Music Norway.[1]

Virksomhet 1979-2012Rediger

MIC støttet band og utøvere med turnétilskudd, distribuerte noter til orkesterinstitusjoner nasjonalt så vel som internasjonalt, utviklet omfattende nettbaserte informasjonstjenester, promoterte verk av norske samtidsmusikkomponister, fungerte som Utenriksdepartementets musikkfaglige rådgivningsorganisasjon og bidro med rådgivning og informasjon ovenfor internasjonale medie- og musikkbransjeaktører. I motsetning til Music Export Norway og etterkommeren Music Norway, hadde MIC også et klart nasjonalt mandat der det også var viktig å fremme norsk musikk ovenfor det hjemlige publikum og beslutningstagere.[2]

ManuskriptarkivRediger

Noteproduksjon, utarbeidelse av orkestermateriale, internasjonal distribusjon av norsk kunstmusikk og utarbeidelse av informasjonsmateriale for den norske musikkscenen var blant kjerneoppgavene MIC ble dannet for å utføre. Etter hvert ble det bygget opp et manuskriptarkiv på mer enn 12000 verk fra norske komponister. Dette fremføringsmaterialet ble solgt og leid ut til utøvere, ensembler og orkesterinstitusjoner nasjonalt så vel som internasjonalt. Et sentralt arbeidsfelt i denne sammenheng var promotering av komponistenes verker og mye arbeidsinnsats ble lagt ned av MICs ansatte på messer, trade missions, festivaler og i utdanningsinstitusjoner for å fremme norsk musikks posisjon ute og hjemme.[3]

Nettbaserte tjenesterRediger

mic.noRediger

MIC var tidlig ute med å tilby nettbaserte tjenester: mic.no ble lansert i 1994 og inneholdt katalogoversikt over verk fra norske komponister. Etter hvert ble tjenestetilbudet utvidet til også å inkludere nyhetsstoff og artikler.

Ballade.noRediger

I 2000 ble så nettavisen Ballade.no lansert med Arvid Skancke-Knutsen som redaktør. Ballade.no genererte utover 2000-tallet høye trafikktall for organisasjonen og var en viktig plattform for debatt og nyhetsdistribusjon på musikkfeltet.

listento.noRediger

I 2002 ble MICs informasjonstilbud utvidet med en engelskspråklig tjeneste som leverte redaksjonelt innhold via listento.no.

Podcast og webTVRediger

I 2010 og 2011 ble tjenestetilbudet ytterligere utvidet med podcastserien 99 Minutes og webTV-tilbudet Kontorkonserten som ble til i samarbeid med NRK.

UDs ReisestøtteordningRediger

Fra 2003 hadde MIC forvalteransvaret for Utenriksdepartementets Reisestøtteordning for norske utøvere og bands internasjonale turnéaktivitet. Ordningen var sjangernøytral og vokste fra 19 innvilgede søknader i 2002 til 224 i 2012 med en ramme på NOK 2,8 millioner i siste forvaltningsår. MIC var en av de første norske forvaltningsorganisasjonene som tilbød elektronisk søknadsbehandling gjennom portalen www.stikk.no som ble lansert i 2006.[4]

Listen to Norway (papirmagasin)Rediger

I perioden 1993 til 2001 var MIC utgiver av det engelskpråklige printmagasinet Listen to Norway. Med Mona Levin som redaktør kom magasinet ut tre ganger årlig og ble distribuert til 9000 mottagere i 64 land verden over. Magasinets redaksjonelle profil var sjangernøytral og en rekke journalister fra inn- og utland ble utfordret ti å skrive om alt fra C&W til black metal.

Innkjøpsordningen for nye norske fonogrammerRediger

Fra 1985 administrerte MIC Innkjøpsordningen for nye norske fonogrammer der aktuelle utgivelser ble kjøpt inn og distribuert til norske og internasjonale mottagere innen bibliotek, media og musikkbransje. Fra 2002 ble den nasjonale distribusjonen av fonogrammene overtatt av Norsk Kulturråd mens MIC fokuserte på å få ut de innkjøpte platene til internasjonale medierepresentanter og musikkbransjeaktører. MICs rolle i innkjøpsordningen opphørte i 2007.[5]

Music NorwayRediger

Med unntak av forvaltningen av reisestøtteordningen, ble ingen av MIC Norsk musikkinformasjons tjenester videreført i Music Norway. Flere tidligere MIC-anstatte har også forlatt Music Norway etter sammenslåingen. MICs publiseringstjeneste for norsk samtidsmusikk ble overført til Nasjonalbiblioteket og forvaltes i dag av avdelingen NB noter. Notekatalogen, som i dag omfatter mer enn 14 000 norske musikkverk, inneholder både verk fra NB noter/MIC og verk utgitt av norske og utenlandske forlag. MIC driftet Ballade.no fram til MIC gikk inn i Music Norway. Ballade gis nå ut av Foreningen Ballade [6] med Ida Habbestad som redaktør.

DirektørerRediger

StyreledereRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger