En profesjonell er en person som enten

  • er utdannet/faglært og utøver en profesjon, delvis i motsetning til lekmann
  • er en idrettsutøver som mottar lønn eller reklameinntekter for å utøve sin idrett, i motsetning til amatørutøvere