Nordre Pollen naturreservat


Nordre Pollen naturreservat ligger nord for Pollevannet i Ås kommune, Akershus. Reservatet ble etablert i 2005, og representerer en klassisk kystnær barskogstype ved Oslofjorden. Likevel er variasjonen stor, med lavfuruskog, bærlyng-barblandingsskog, blåbærgranskog og rik lågurtgranskog, samt innslag av andre skogtyper.[1] Like i nærheten ligger Pollen naturreservat,[2] med edellauvskog, som ble vernet i 1982.

Nordre Pollen naturreservat
VerneformNaturreservat
VernetemaSkog
Areal814 daa
KommuneÅs
Opprettet10. juni 2005

Nordre Pollen naturreservat
59°45′07″N 10°45′36″Ø

ReferanserRediger