Lavfuruskog

Lavfuruskog er vår tørreste og mest kontinentale skogtype. Den finnes særlig i dalene oppover i fjelltraktene på Østlandet, spesielt på veldrenert morenemark. I bunnsjiktet er det dominans av lavarter som reinlav, kvitkrull og islandslav. I noe fuktigere områder kan mjølbær inngå.[1]

Se ogsåRediger

Norges skoger

ReferanserRediger