Nordre Nordmør

tidligere valgkrets til stortingsvalg i Norge

Nordre Nordmør var 5. valgkrets i Romsdals amt ved stortingsvalgene fra 1906 til 1915. Ved stortingsvalget 1918 økte amtet med ett mandat, og herredene ble fordelt mellom de nye valgkretsen Ytre Nordmør og Indre Nordmør. Ved disse stortingsvalgene praktiserte man en valgordning med direkte flertallsvalg i enmannskretser.[1] Nordre Nordmør valgte således én representant og én personlig vararepresentant.

Valgkretsen Nordre Nordmør bestod av herredene Grip, Frei, Strømsneset, Stangvik, Aasgaard, Surendalen, Rindalen, Aure, Stemshaug i 1915 , Valsøfjorden, Halse, Tusteren, Hopen i 1915 , Bratvær i 1915 og Edø med rundt 21 000 innbyggere og 10 000 stemmeberettigede etter innføringen av kvinnelig stemmerett.[2][3]

ValgresultatRediger

Valgår Venstre Samlingspartiet Socialistene
1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang
Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel
1906[4] 1 290 47,9% 1 975 51,3% 197 7,3% 5 0,1%
1 187 44,1% 1 868 48,5%
1909[5] 1 697 46,5% 2 099 57,0% 176(H) 4,8%
963
634
43,8% 1221
323
41,9%
1912[6] 1 673 50,6% 133(H og R) 4,0%
1 486(V og L) 42,1%
1915[7] 1 470 41,7% 3 098 50,0% 1 168 24,7%
1 384 29,3% 3 093 49,9%

StortingsrepresentanterRediger

Periode Representant Parti Vararepresentant Parti
1907–1909 Gårdbruker Nils Johansen Hestnes, Valsøfjord Venstre Gårdbruker T. N. Gjerstad Samlingspartiet
1910–1912 Gårdbruker Nils Johansen Hestnes, Aure Venstre Gårdbruker P. N. Kamsvaag, Strømsneset Venstre
1913–1915 Gårdbruker Nils Johansen Hestnes, Valsøfjord Venstre Gårdbruker Sivert Sivertsen Glærum, Surendalen Venstre
1916–1918 Gårdbruker Nils Johansen Hestnes, Valsøfjord Venstre Gårdbruker Sivert Sivertsen Glærum, Surendalen Venstre

ReferanserRediger

  1. ^ Haffner, Vilhelm (1949). Stortinget og statsrådet 1915–1945 : Med tillegg til Tallak Lindstøl: Stortinget og Statsraadet 1814–1914. Oslo: Aschehoug. s. 69. 
  2. ^ Olafsen, Arnet; Haffner, Vilhelm (1907). Norges officielle statistik, V. 49. Stortingsvalget 1906 (PDF). Kristiania: Aschehoug. 
  3. ^ Haffner, Vilhelm; Wessel-Berg, P.A. (1919). Norges offisielle statistikk, VI. 150. Stortingsvalget 1918 (PDF). Kristiania: Aschehoug. 
  4. ^ «Norges offisielle statistik V.049.» (PDF). Statistisk sentralbyrå. 
  5. ^ «Norges Offisielle Statistikk. V. 128» (PDF). Statistisk sentralbyrå. 
  6. ^ «Norges Offisielle Statistikk. V. 189» (PDF). Statistisk sentralbyrå. 
  7. ^ «Norges Offisielle Statistikk VI. 065» (PDF). Statistisk sentralbyrå.