Åpne hovedmenyen

Nic Waals Institutt

(Omdirigert fra Nic. Waals Institutt)

Nic Waals Institutt (NWI) er en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) som har ansvar for poliklinisk utredning, diagnostisering og behandling av moderate til alvorlige psykiske lidelser, atferdsforstyrrelser og gjennomgripende utviklingsforstyrrelser av barn og ungdom i alderen 0-18(23) år og gravide i fire bydeler i Oslo kommune.

Nic Waals Institutt ligger i Spångbergveien i Oslo, og er en del av Lovisenberg Diakonale Sykehus. Instituttet ble opprettet i 1953 av psykiater Nic Waal, med formål å drive behandling, videreutdanning og forskning innen barne- og ungdomspsykiatri.

Instituttets opptaksområde er bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Vestre Aker i Oslo kommune. I tillegg har instituttet et byomfattende tilbud til sped- og småbarnsfamilier.

Ved instituttet arbeider spesialutdannede leger, psykologer, sosionomer, pedagoger og sykepleiere.