Nemapogon wolffiellus

sommerfuglart

Nemapogon wolffiellus er en liten sommerfugl som hører til familien ekte møll (Tineidae). Arten ble først beskrevet i 1976, fram til da hadde den blitt forvekslet med den ganske like arten vedkjukemøll (Nemapogon cloacellus).

Nemapogon wolffiellus
Nomenklatur
Nemapogon wolffiellus
Karsholt & Nielsen, 1976
Hører til
Nemapogoninae, ekte møll, Tineoidea, Ditrysia, Heteroneura,
sommerfugler,
insekter
Økologi
Habitat: på død ved og kjuker
Utbredelse: Europa

Utseende rediger

En liten (vingespenn 10-15 millimeter), mørkbrun og hvit møll. Antennene er trådformede og vel to tredjedeler så lange som forvingene. Hodet er kledt med brungule, hårlignende skjell, forkroppen er mørkbrun med lysere flekker på skuldrene. Forvingen er mørkbrun med hvite flekker. Vingefrynsene på forvingen er mørkbrune bortsett fra to hvite felter. Bakvingene er gråbrune. Artens ytre utseende er ganske likt på vedkjukemøll (Nemapogon cloacellus) og også kjønnsorganene er temmelig like de hos vedkjukemøllen, det finnes imidlertid noen små forskjeller som gjør det mulig å skille de to artene ut fra genitalpreparater.

Levevis rediger

Arten lever i skog der det er mye død ved og kjuker. De voksne sommerfuglene flyr i juni-juli. De kommer ikke til lys, derimot har det vist seg at hannene kommer til feromon-feller som er satt ut for å fange glassvingen Synanthedon andrenaeformis. Til tross for at denne arten ikke i det hele tatt er beslektet med glassvinger synes artene å ha ganske like feromoner.

Utbredelse rediger

Arten er funnet i de fleste europeiske land østover til Kaukasus. I Norge forekommer den på Østlandet.

Systematisk inndeling rediger

Treliste

Kilder rediger

  • Bengtsson, B.Å., Palmqvist, G. og Johansson, R. (2008) Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Käkmalar – säckspinnare. Side 381 – 489. ISBN 978-91-88506-60-3
  • Aarvik, L., Berggren, K. og Hansen, L.O. (2000) Catalogus Lepidopterorum Norvegiae. Lepidopterologisk Arbeidsgruppe, Zoologisk Museum, Universitetet i Oslo, og Norsk institutt for skogforskning, Ås.
  • Nettsiden Norges sommerfugler: [1]

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata