Naturlig mineralvann

Naturlig mineralvann eller mineralvann er vann med opphav i en underjordisk vannkilde (grunnvannsreservoar) som ligger beskyttet mot forurensning og har, og vil fortsette å ha, sin naturlige renhet og balanse i behold. Mineralvann er ofte rikt på naturlige mineraler og sporstoffer, i motsetninger til kildevann som gjerne er mer fattig på slikt. For å unngå risiko for hjerte- og karsykdommer bør ikke inntaket av naturlig mineralvann med høyt innhold av salter bli for stort.

Tysk mineralvann uten kullsyre

I Norge er det mange kilder til naturlig mineralvann, men få som utnyttes til produksjon av vann på flaske uten tilsetninger. Dessuten er markedet begrenset. Mange grunnvannsreservoarer utnyttes imidlertid som drikkevannskilder til kommunale vannverk.

Se også

rediger