Grunnvannsreservoar

Grunnvannsreservoar / grunnvannsmagasin / akvifer er et vannmettet lag. Vanligvis av sand, grus eller kalk der det kan utvinnes grunnvann til vannforsyning fra.

Det skjelnes mellom primære grunnvannsmagasin som gjerne er et dypereliggende grunnvannsmagasin, som det kan hentes drikkevann fra, og sekundære grunnvannsmagasin som gjerne er høyereliggende grunnvannsmagasin uten vesentlige utvinningsmessige interesser.

Typisk tverrsnit av grunnvannsmagasiner

Frie, spente og artesiske magasiner Rediger

  • Et fritt magasin er et magasin, der kun en del av de vannførende lagene er vannfylte. Frie magasiner kan være dekket av et vannstoppende lag (akvitard) eller være helt ubeskyttede. Et typisk eksempel på det siste er en sandstrand. Frie magasiner uden dekklag er ofte veldig sårbare over for forurensning fra toppen. I frie magasiner, er det vanlig at det forekommer nitrat i grunnvannet, selv i relativt stor dybde.
  • Et spent magasin er et grunnvannsmagasin dekket av et vannstoppende lag (akvitard), der vannførende lag er helt vannfylte og grunnvannspeilet (grunnvannspotentialet) står høyere enn oversiden av magasinet.
  • Et artesisk magasin er et spent magasin, der grunnvannsspeilet står høyere enn terrengoverflaten. På slike steder vil grunnvannet komme ut av jorden som kildevann. Navnet stammer fra den historiske provins Artois i Frankrike, hvor mange artesiske boringer ble boret av karteusermunkene fra tidlig middelalder.

Eksterne lenker Rediger