Kildevann

Kildevann defineres ofte som vann av god mikrobiologisk kvalitet med opphav i en bestemt vannkilde, for eksempel et bestemt grunnvannsreservoar eller et bestemt naturlig oppkomme. Kildevann skal oppfylle krav til drikkevann, i henhold til «drikkevannsforskriften», om det skal distribueres kommersielt.[1]

Voss er et annet eksempel på norsk kildevann

I motsetning til vanlig drikkevann, kan ikke kildevann være gjenstand for annen behandling enn utskillelse av ustabile stoffer, som jern og mangan, fullstendig eller delvis fjerning av karbondioksid eller tilførsel eller gjeninnførsel av karbondioksid. Vannet kan heller ikke desinfiseres for å redusere eller fjerne de naturlig forekommende mikroorganismene. Det skal altså være så naturlig og så representativt for kilden som mulig.

Forskjellen på kildevann og mineralvann er at sistnevnte er rikere på mineraler og sporstoffer.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger