Narvesenprisen

norsk pris innen journalistikk

Narvesenprisen var lenge ansett som den høysthengdende prisen for journalistikk i Norge, etablert av kioskselskapet Narvesen.

Etter en debatt om habiliteten knyttet til en pris med et kommersielt selskap som «fadder», valgte presseorganisasjonene å etablere en ny pris, «Den store journalistprisen», som har blitt delt ut hvert år siden 1991. Den store journalistprisen overtok også etter Hirschfeldprisen.

Prismottakerne fra 1954 til siste året den ble utgitt 1990 er: