NUTS (engelsk Nomenclature of Territorial Units for Statistics, opprinnelig fra fransk nomenclature des unités territoriales statistiques) er en standardkode for administrative understatlige enheter, til bruk i Eurostat-statistikk siden 1980. Standarden ble utviklet at Den europeiske union, og dekker derfor kun medlemslandene i detalj. Eurostat har også utviklet et hierarki for samtlige søkerland siden 1980, men denne delen av standarden er ikke endelig fastlagt. Kodene tilsvarer ikke nødvendigvis de reelle administrative enhetene i landene. Dette skyldes blant annet at man ved grenseendringer ofte beholder de gamle enhetene i statistisk sammenheng, for å kunne sammenligne målinger over tid.

Oppbygning rediger

  • NUTS 0: To bokstaver som identifiserer landet. Denne delen av koden tilsvarer ISO 3166-1, bortsett fra at Storbritannia bruker UK i stedet for GB.
  • NUTS 1: Ett siffer eller én bokstav som identifiserer understatlig enhet. Nummereringen starter med 1, og etter 9 fortsetter den med bokstaver. Den dekker samme enheter som ISO 3166-2, men nå med helt andre koder.
  • NUTS 2 / NUTS 3: Et nivå under dette angis med tall. Der det er for mange enheter til å bruke ett tall, lages det kunstige sammenslutninger av enheter. NUTS 2 vil derfor ofte ikke referere til noen eksisterende administrativ enhet.

Eksempel rediger

For eksempel er koden for grevskapet Kent i England oppbygget slik:

Utenfor EU rediger

Den tilsvarende standarden i Amerikas forente stater heter FIPS.

Uregelmessigheter rediger

Det er noen uregelmessigheter i koden:

Norsk anvendelse rediger

I norsk statistikk svarer fylkene til NUTS 3-nivået. Statistisk sentralbyrå har også produsert statistikk på NUTS 2-nivå, med en inndeling av Norge i syv regioner.[1] SSB har også foreslått en inndeling på NUTS 4-nivå, med Norge inndelt i 90 økonomiske regioner.[2] Eurostat opererer ikke med NUTS 4, men har i stedet to lokale inndelinger, LAU1 og LAU2 (fra engelsk Local Administrative Unit). Norske kommuner ville tilsvare NUTS 5-nivå, eller LAU2.[3]

Referanser rediger