Motreformasjonen

konsulent i Trient (1545-1563)

Motreformasjonen er en betegnelse som katolikker bruker på de omfattende endringene innen den romersk-katolske kirken som skjedde ved Konsilet i Trient (15451563) og i tiden som fulgte, blant annet med utviklingen og virksomheten knyttet til Jesuittordenen. En regner gjerne at bevegelsen varte til slutten av trettiårskrigen i 1648. Betegnelsen motreformasjon brukes av reformatorisk og protestantisk hold om den katolske kirkes tiltak for å få kontroll over de protestantiske kirkene, gjerne med en noe nedlatende undertone.

Endringene i den katolske kirken rediger

Trientkonsilet kom som følge av all den uroen som reformasjonen skapte, men blant de endringene som konsilet fikk igjennom, var også reformkrav som var stilt tidligere. En bedre betegnelse kan derfor være «trientreformen», men uttrykket «motreformasjon» kan passe i den utstrekning de tiltakene som den katolske kirken gjennomførte var for å møte og motarbeide reformasjonen.

Konsilet tok sikte på å søke tilbake til kirkens åndelige utgangspunkt og det ble innført reformer som dannelsen av seminarer for å ruste opp og styrke presteutdannelsen, særlig på områder som kirkens åndelige liv og dens teologiske tradisjoner. Videre ble det åndelige liv i ordensvesenet basert på deres utgangspunkter også styrket og nye åndelige bevegelser med fokus på hengivenhet og nære personlige forhold til Kristus utviklet, herunder spanske mystikerne som Ignatius av Loyola, stifteren av Jesuittordenen og de franske åndelige skolene, med blant andre kardinal Pierre de Bérulle.

Kulturelt førte endringsprosessen til en kulturell oppblomstring, særlig i Sør-Europa, hvor barokken blomstret. Politisk førte det til at det spanske kongehuset fikk større innflytelse i katolske kirkesaker på bekostning av de italienske bystatene.

Kriger rediger

Reformasjonen og motreformasjonen medførte en rekke kriger i Europa. Det var kriger i Nederland, Belgia, Nord-Frankrike, Tyskland og Polen. Polen ble på 1560-tallet gjenvunnet permanent for katolikkene. Sverige gikk tapt for katolikkene ved slaget ved Stångebro den 25. september 1598, da den katolske kong Sigismund tapte.

Disse krigene regnes å bli avsluttet med trettiårskrigen, som sluttet i 1648.

Motreformasjonen i Danmark-Norge rediger

Den første tiden etter reformasjonen fikk de nordiske kirkene stort sett være i fred. Paven og den katolske kirken var de første årene mest opptatt av det som skjedde i Tyskland og nabolandene.

Det ble likevel flere ganger laget planer om å overta makten i Danmark-Norge, blant annet med hjelp av Peder Oxe og senere med Andreas Lorichs prosjekt ved å overfalle Danmark med spanske styrker.

Etter hvert det ble det opprettet teologiske studier for nordboere i Roma. Senere også i Belgia, Polen og andre steder. Studentene gikk på jesuittiske skoler, og mange fikk studiene gratis. De måtte delta på katolske messer, skrifte og katolsk nattverd. Mange av studentene gikk over til katolisismen, og den mest kjent er Laurentius Nicolai Norvegus. Skolen fikk også godt ry på seg. De var flinke å lære fra seg, de holdt ungdommene i streng kustus og de var billigere enn skoler de konkurrerte med. Flere begynte med misjonsvirksomhet i Norden, med utgangspunkt i Polen og Belgia. Det ble etter hvert også en del katolikker i Norge som mer eller mindre skjulte sin tro, blant annet Laurits Clausen Scabo som var biskop i Stavanger og Christoffer Hjort som var rektor ved Oslo skole. I 1602 fikk katolikkene i Norge i en periode en egen geistlig.

I 1604 ble situasjonen for katolikkene forverret. Det ble da forbudt å ansette noen som hadde gått på jesuittiske skoler i stillinger i skoler og kirker. I praksis ble det da slutt med at studenter fra Norge dro til jesuittiske skoler, og mye av kontakten med katolske land forsvant.

I 1623-1624 gjorde jesuittene et nytt misjonsforsøk. Men omkring midten av 1600-tallet avviklet den katolske kirken sin misjonsvirksomhet, og de fleste aktive forsøk på å re-katolisere Danmark-Norge opphørte. I 1624 ble det også innført dødsstraff for katolske munker.[1]

Referanser rediger

  1. ^ Norgeshistorie.no, Øystein Rian. Katolisismen i Norge på 1500-tallet. Hentet 2. desember 2016

Kilder rediger

  • Garstein Oskar: : «Reformasjon og motreformasjon i Norge : en skisse». Artikkelen er et sammendrag av tre gjesteforelesninger holdt ved Menighetsfakultetet, høsten 1964. Tidsskrift for teologi og kirke 37, 1966, s. 209-244
  • Garstein Oskar: «Rome and the Counter-Reformation in Scandinavia», bd. 2, 1980.
  • Garstein Oskar: «Rome and the Counter-Reformation in Scandinavia. Jesuit Educational Strategy 1553–1622», Leiden 1992.
  • Garstein Oskar: «Undergrunnskirken 1537-1814», s. 85-141, i «Den katolske kirke i Norge» (redaktører John W. Gran, Erik Gunnes og Lars Roar Langslet), Oslo 1993.
  • Garstein Oskar: «Klosterlasse : stormfuglen som ville gjenerobre Norden for katolisismen», Thorleif Dahls kulturbibliotek, 1998.
  • Vello Helk: «Laurentius Nikolai Norvegus S.J. En biografi med bidrag til belysning af romerkirkens forsøg på at genvinde Danmark-Norge i tiden fra reformasjonen til 1622». Kirkehistoriske studier, 11. række nr. 22, København, 1966.
  • Vello Helk: Die Jesuiten in Dorpat 1583-1625: ein Vorposten der Gegenreformation in Nordosteuropa». Odense Universitetsforlag. 1977