Moderne filosofi

Moderne filosofi er et begrep som er utbredt utenfor Norge, og som refererer til filosofi praktisert i Vest-Europa og Nord-Amerika mellom det 1600-tallet. og tidlig 1900-tallet. Det er ikke en bestemt lære eller retning (og bør ikke forveksles med modernisme), men det er visse felles forutsetninger med mye av det, som hjelper til å skille det fra tidligere filosofi. Tysk og russisk filosofi-litteratur fokuserer gjerne på 17. og 18. århundre i denne sammenhengen, og slik litteratur refererer da gjerne til «nytidens filosofi» (tysk: Philosophie der Neuzeit, russisk: Философия Нового времени).

Retninger og relaterte filosoferRediger

RasjonalismeRediger

René Descartes, Baruch Spinoza, Gottfried Leibniz med flere.

EmpiriRediger

Politisk filosofiRediger

Tysk idealismeRediger

EksistensialismeRediger

FenomenologiRediger

PragmatismeRediger

Analytisk filosofiRediger