Misvisning, eller magnetisk deklinasjon er avvik mellom retningen til den geografiske nordpolen og magnetisk nord (kompassretningen) på et gitt sted på kloden. Er misvisningen positiv, betyr det at en kompassnål peker øst for den geografiske nordpol.

Magnetisk deklinasjon
Misvisning globalt i 2010

Misvisningen påvirkes av jordens magnetfelt, som er i stadig forandring, og kompassnålen viser ikke den geografiske retningen til den magnetiske polen.

Deklinatorium er et instrument for å bestemme magnetisk misvisning deklinasjon.

Betydning

rediger

Orienteringsløp

rediger

Ved orienteringsløp som arrangeres ulike steder i verden, får løperne vanligvis kart som er korrigert for misvisningen. De behøver derfor ikke ta hensyn til misvisningen når de skal fastsette retningen til neste post. Kartet som postene er inntegnet på har et rutenett som viser et koordinatsystem som forholder seg til den magnetiske nordpolen. Når løperne tar ut kompasskurs trenger de altså ikke å korrigere for misvisningen på stedet. Dette gjelder alltid i Norge og vanligvis på alle europeiske orienteringskart. I enkelte land kan det nok forekomme ukorrigerte kart. Da vil det være nødvendig å korrigere for misvisningen selv. Ved et orienteringsløp på New Zealand må det i så fall foretas en korreksjon på ca. + 20°, mens det ved et tilsvarende løp i Sør-Afrika må korrigeres med ca. - 20°.

rediger

Ved navigasjon til sjøs eller i luften, som foregår etter kompasskurs, må det også korrigeres for misvisningen på stedet. I en båt eller et luftfartøy vil gjerne kompasset være fast montert, og det må da også korrigeres for deviasjon, som er kompassets påvirkning fra magnetfelt fra kilder ombord i fartøyet.

GPS-kompass har ikke misvisning da disse ikke måler magnetisme, men baserer seg på samtidige GPS-observasjoner med to (eller flere) antenner.

Tidsmessige endringer

rediger
 
Magnetisk deklinasjon 1590-1990 (Animert).

Som nevnt er jordens magnetfelt i stadig endring, og den magnetiske deklinasjonen endrer seg tilsvarende. I løpet av hundre år kan eksempelvis misvisningen på samme sted på kloden ha endret seg med mer enn 30°.

Misvisningen i Norge

rediger

I store deler av Norge er misvisningen for tiden ganske liten. Noen eksempler[1] :

Sted 2007 2016 2022
Bergen -2° +1° +1,7
Stavanger -1° +1° +2,0
Kristiansand +2° +3,4
Oslo +1° +3° +4,1
Trondheim +1° +3° +4,5
Tromsø +6° +8° +9,8
Kirkenes +11° +15° +16,4
Jan Mayen -12° -9° -6,4
Longyaerbyen +10,7
 
Jordskiftekart, Ugland, Grimstad fra 1865. Nord-orientert i 2006. Dreiningen indikerer endring i misvisning fra 1865

Årlig endrer misvisningen seg i Norge med for tiden 0,1° – 0,2°.

Historisk har imidlertid misvisningen i Norge vært langt større. Under størstedelen av 1800-tallet utgjorde misvisningen i Sør-Norge ca. -20° (inntil -23°). Dette har ført til store misforståelser når grenser har vært forsøkt rekonstruert med grunnlag i gamle skylddelingsforretninger der retningene mellom grensemerkene er angitt. Jordskiftekartet fra 1865 indikerer endringene av misvisning i Grimstad på ca. 140 år.

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger