Deviasjon (magnetisk)

Deviasjon (magnetisk) er den endring som må foretas på en kompasskurs ombord på et skip eller et luftfartøy, for å korrigere for magnetisme fra fartøyets konstruksjon. Deviasjonen kan ha positivt eller negativt fortegn. Den vil også endre seg i forhold til fartøyets kurs, slik at det må lages en tabell (eller kurve) som viser deviasjonen for ulike retninger.

For å finne rettvisende kurs (Rk) må man også korrigere kompasskursen (Kk) for misvisningen på stedet.

Rettvisende kurs (den riktige kursen på kartet) regnes da ut etter formelen: Rk= Kk + misvisning + deviasjon.