Militære grader og distinksjoner i Tyskland 1939-1945​

Wikimedia-listeartikkel

Militære grader og distinksjoner i Tyskland 1939-1945 viser de tjenstegrader og stillingsbetegnelser som fantes fra 1939 til 1945 i de tyske væpnede styrker og paramilitære etater så vel som de distinksjoner som kjennetegnete disse gradene og stillingene.

Wehrmacht rediger

Wehrmacht var det tyske forsvar.

Wehrmacht Menige
Heer
[1]
Ingen distinksjon         n/a n/a
Grad Schütze Oberschütze Gefreiter Obergefreiter Stabsgefreiter n/a n/a
Luftwaffe
[2]
Ingen distinksjon       n/a n/a
Grad Flieger Gefreiter Obergefreiter Hauptgefreiter n/a n/a
Kriegsmarine[3] Ingen distinksjon          
Grad Matrose Gefreiter Obergefreiter Hauptgefreiter Stabsgefreiter Oberstabsgefreiter
Wehrmacht Underoffiserer uten portepee Underoffiserer med portepee Festningsverkmestere og hovslagerlærere
Heer
[1]
           
 
 
 
Grad Unteroffizier Unterfeldwebel Feldwebel Oberfeldwebel Stabsfeldwebel Festungswerkmeister
Hufbeschlaglehrmeister
Festungsoberwerkmeister
Oberhufbeschlaglehrmeister
Luftwaffe
[2]
          n/a n/a
Grad Unteroffizier Unterfeldwebel Feldwebel Oberfeldwebel Stabsfeldwebel n/a n/a
Kriegsmarine[3]        
 
  n/a n/a
Grad Maat Obermaat Feldwebel Stabsfeldwebel (F)
Oberfeldwebel
Oberstabsfeldwebel n/a n/a
Wehrmacht Offiserer
Heer
[1]
            n/a
Grad Leutnant Oberleutnant Hauptmann Major Oberstleutnant Oberst n/a
Luftwaffe
[2]
            n/a
Grad Leutnant Oberleutnant Hauptmann Major Oberstleutnant Oberst n/a
Kriegsmarine[3]              
Grad Leutnant Oberleutnant Kapitänleutnant Korvettenkapitän Fregattenkapitän Kapitän zur See Kommodore
Wehrmacht Generaler og admiraler
Heer
[1]
          n/a
Grad Generalmajor Generalleutnant General Generaloberst Generalfeldmarschall n/a
Luftwaffe
[2]
           
Grad Generalmajor Generalleutnant General Generaloberst Generalfeldmarschall Reichsmarschall
Kriegsmarine[3]           n/a
Grad Konteradmiral Vizeadmiral Admiral Generaladmiral Großadmiral n/a

Waffen-SS rediger

 
SS-Sturmmann fra Waffen-SS under trening med en sjæfer. Norge 1940.

Waffen-SS var den militære grenen av SS. Under krigen blev det den fjerde forsvarsgrenen av det tyske forsvar.

Waffen-SS
[4]
Menn
Distinksjoner på kraven        
Distinksjoner på venstre overarm Ingen distinksjon      
Grad SS-Schütze SS-Oberschütze SS-Sturmmann SS-Rottenführer
Waffen-SS
[4]
Underførere uten portepee Underførere med portepee
Distinksjoner på kraven          
Distinksjoner på skulderklaffen          
Grad SS-Unterscharführer SS-Scharführer SS-Oberscharführer SS-Hauptscharführer SS-Sturmscharführer
Waffen-SS
[4]
Førere
Distinksjoner på kraven              
Distinksjoner på skulderklaffen            
Grad SS-Untersturmführer SS-Obersturmführer SS-Hauptsturmführer SS-Sturmbannführer SS-Obersturmbannführer SS-Standartenführer SS-Oberführer
Waffen-SS
[4]
Høyere førere
Distinksjoner på kraven        
Distinksjoner på skulderklaffen        
Grad SS-Brigadeführer u. Generalmajor d. Waffen-SS SS-Gruppenführer u. Generalleutnant d. Waffen-SS SS-Obergruppenführer u. General d. Waffen-SS SS-Oberstgruppenführer u. Generaloberst d. Waffen-SS

Ordnungspolizei rediger

Ordenspolitiet var det uniformerte tyske politi. Under krigen blev det i praktikken den femte forsvarsgrenen av det tyske forsvar.

Ordnungspolizei
[5]
Mannskaper
Distinksjoner på skulderklaffen Ingen distinksjon    
Grad Anwärter Unterwachtmeister Rottwachtmeister
Ordnungspolizei
[5]
Underførere uten portepee Underførere med portepee
Distinksjoner på skulderklaffen          
Grad Wachtmeister Oberwachtmeister Revieroberwachtmeister Hauptwachtmeister Meister
Ordnungspolizei
[5]
Distriktsoffiserer
Distinksjoner på skulderklaffen      
Grad Revierleutnant Revieroberleutnant Revierhauptmann
Ordnungspolizei
[5]
Offiserer
Distinksjoner på skulderklaffen            
Grad Leutnant Oberleutnant Hauptmann Major Oberstleutnant Oberst SS-Oberführer u.
Oberst d. Pol
Ordnungspolizei
[5]
Generaler
Distinksjoner på kraven        
Distinksjoner på skulderklaffen        
Grad SS-Brigadeführer u. Generalmajor d. Polizei SS-Gruppenführer u. Generalleutnant d. Polizei SS-Obergruppenführer u. General d. Polizei SS-Oberstgruppenführer u. Generaloberst d. Polizei

Sicherheitspolizei rediger

 
I uniform hadde Sicherheitspolizei samme uniform som Sicherheitsdienst​, med et høyre kragespeil uten SS-runer og med et SD-merke på nedre venstre underarm. (Trondheim 1942).

Sikkerhetspolitiet var samlenavnet på kriminalpolitiet og den hemmelige politi. Under den tyske okkupasjonen av Norge fikk ikke begrepet Gestapo lov til å bli brukt, ettersom navnet hadde en dårlig lyd blant nordmennene på grunn av «fiendtlig propaganda». Sicherheitspolizei (Sipo) vil i stedet brukes som et vanlig begrep for Gestapo, Kripo og Sicherheitsdienst (SD).[6]

I virkeligheten førte Sikkerhetspolitiet sorte kravespeiler uten SS-runer på den høyre krave.[7]

Kriminalpolizei
Gestapo
[7]
Underførere
[8][9]
Distinksjoner på kraven    
Distinksjoner på skulderklaffen    
Stilling Kriminalassistent Kriminaloberassistent
Kriminalpolizei
Gestapo
[7]
Førere i mellomkarriere
[8][9]
Distinksjoner på kraven      
Distinksjoner på skulderklaffen      
Stilling Kriminalsekretär Kriminalobersekretär Kriminalinspektor
Kriminalpolizei
Gestapo
[7]
Førere i høyere karriere
[8][9]
Distinksjoner på kraven        
Distinksjoner på skulderklaffen        
Stilling Hilfskriminalkommissar Kriminalkommissar Kriminalkommissar
med tre år i stillingen
Kriminalrat Kriminalrat
med tre år i stillingen
Kriminaldirektor
Kriminalpolizei
Gestapo
[7]
Førere i høyeste karriere
[8][9]
Distinksjoner på kraven        
Distinksjoner på skulderklaffen      
Stilling Regierungs- u. Kriminalrat Oberregierungs- u. Kriminalrat Regierungs- u. Kriminaldirektor Reichskriminaldirektor
Sicherheitsdienst
[7]
Underførere
[10]
Distinksjoner på kraven          
Distinksjoner på skulderklaffen          
Grad SS-Unterscharführer SS-Scharführer SS-Oberscharführer SS-Hauptscharführer SS-Sturmscharführer
Sicherheitsdienst
[7]
Førere i mellomkarriere
[10]
Distinksjoner på kraven      
Distinksjoner på skulderklaffen      
Grad SS-Untersturmführer SS-Obersturmführer SS-Hauptsturmführer
Sicherheitsdienst
[7]
Førere i høyere karriere
[10]
Distinksjoner på kraven        
Distinksjoner på skulderklaffen        
Grad SS-Obersturmführer SS-Hauptsturmführer SS-Sturmbannführer SS-Obersturmbannführer
Sicherheitsdienst
[7]
Førere i høyeste karriere
Distinksjoner på kraven      
Distinksjoner på skulderklaffen    
Grad SS-Obersturmbannführer SS-Standartenführer SS-Oberführer
Sicherheitspolizei
[7]
Høyere førere
Distinksjoner på kraven      
Distinksjoner på skulderklaffen      
Grad SS-Brigadeführer u. Generalmajor d. Polizei SS-Gruppenführer u. Generalleutnant d. Polizei SS-Obergruppenführer u. General d. Polizei

Zollgrenzschutz rediger

Zollgrenzschutz var den tyske tollgrensevakten. Det ble underlagt Reichssicherheitshauptamt i 1944.

Zollgrenzschutz
[11]
Ansatte uten stilling som tjenestemenn Lavere tjenstemenn
Distinksjoner på skulderklaffen        
Stilling Zollgrenzangestellter Zollwachtmeister Zolloberwachtmeister Zollbetriebsassistent
Zollgrenzschutz
[11]
Tjenestemenn i mellomkarriere
Distinksjoner på skulderklaffen      
Stilling Zollassistent Zollsekretär Zollobersekretär
Zollgrenzschutz
[11]
Tjenestemenn i høyere karriere
Distinksjoner på skulderklaffen      
Stilling Zollinspektor Oberzollinspektor Zollamtmann
Zollrat
Oberzollrat
Zollgrenzschutz
[11]
Tjenestemenn i høyeste karriere Høyere tjenestemenn
Distinksjoner på skulderklaffen          
Stilling Regierungsassessor
Regierungsrat
Regierungsrat
med tre år i stillingen
Oberregierungsrat Ministerialrat Generalinspekteur des Zollgrenzschutzes

Referanser rediger

 1. ^ a b c d Henner, Sigurd & Böhler, Wolfgang (2013). Die Deutsche Wehrmacht. Dienstgrade und Waffenfarben des Heeres 1939-1945. Stuttgart.
 2. ^ a b c d Henner, Sigurd & Böhler, Wolfgang (2014). Die Deutsche Wehrmacht. Dienstgrade und Waffenfarben der Luftwaffe 1939-1945. Stuttgart.
 3. ^ a b c d Henner, Sigurd & Böhler, Wolfgang (2016). Die Deutsche Wehrmacht. Dienstgrade und Laufbahnabzeichen der Kriegsmarine 1939-1945. Stuttgart.
 4. ^ a b c d Mollo, Andrew (1992). Uniforms of the SS. Vol. 7, Waffen-SS badges and unit distinctions, 1939-1945. London.
 5. ^ a b c d e Deuster, Dieter (2009). Deutsche Polizei-Úniformen 1936-1945. Stuttgart, s. 130-134.
 6. ^ Nøkleby, Berit (2003). Gestapo: Tysk politi i Norge 1940-45. Aschehoug.
 7. ^ a b c d e f g h i j Deuster, op.cit., s. 384-388.
 8. ^ a b c d Deuster, op.cit., s. 365.
 9. ^ a b c d Mollo, Andrew (1992). Uniforms of the SS Vol. 5. Sicherheitsdienst und Sicherheitspolizei 1931 - 1945. London, s. 51.
 10. ^ a b c Deuster, op.cit., s. 367.
 11. ^ a b c d Ruhl, Moritz (2009). Uniformen des Grossdeutschen Reiches. Weber, s. 66.
Autoritetsdata