Militær etterretning

innsamling av informasjon av militær betydning

Militær etterretning er en form for etterretning som fokuserer på innsamling, kontroll og formidling av informasjon om fiendtlige avdelinger, terreng og værforhold i operasjonsområder. De fleste forsvarsvesen har egne avdelinger som bedriver militær etterretning.

Forberedte sprengninger i Rogaland og Agder. Etterretningsrapporter fra andre verdenskrig

Etterretningsnivå rediger

 
Resultat av militær etterretning avslører japanske forsvarsstillinger under slaget om Okinawa i 1945

Etterretningsoperasjoner vil bli utførte gjennom alle militære nivå.

Strategisk etterretning rediger

Strategisk etterretning vil være opptatt med et bredt spekter, slik som økonomi, politiske vurderinger, militære kapasiteter og mulige fienders intensjoner.[1] Dette vil inkludere vitenskapelig, teknisk, diplomatisk og sosiologisk innsamling og analyse, sammen med geografiske, demografiske og industrielle kapasiteter.

Etterretning på operasjonelt nivå rediger

Etterretning på operasjonelt nivå vil være fokusert på identifisering av mulige mål i eget operasjonsområde.

Etterretning på taktisk nivå rediger

Etterretning på taktisk nivå vil være løpende fra dag til dag og fokusere på forberedelser av mulige væpnede sammenstøt, identifisering av viktig lende og organisering av patruljer.

Norge rediger

I Norge driver spesielt Etterretningstjenesten, Forsvarets militærgeografiske tjeneste, Etterretningsbataljonen, Forsvarets spesialkommando, Artillerijeger, Hærens jegerkommando, Marinejegerkommandoen, Kystjegerkommandoen, FS «Marjata» og 717 skvadron med militær etterretning. Militær etterretning er imidlertid en underliggende oppgave for alle militære avdelinger.


Referanser rediger

  1. ^ Alfred Rolington. Strategic Intelligence for the 21st Century: The Mosaic Method. Oxford University Press, 2013.


Se også rediger