Meton-syklus

et årsnummer i den 19-årige månesyklusen.

Meton-syklus er en periode på omtrent 19 år som enhver månefase behøver for å opptre på samme dato igjen. Denne regelmessigheten ble oppdaget av den greske astronomen Meton i 432 fvt. Det har vært viktig for utforming av forskjellige lunisolarkalendere og danner grunnlaget for definisjon av det kalendariske gyldentallet.

Fremstilling av en Meton-syklus som et hjul på en kalender fra det 9. århundre med månefaser.

Gjentagelse av månefasene er bestemt av månens omløpstid i forhold til solen. Det skjer etter en synodiske måned på 29,53 døgn. 235 slike måneder er dermed 6939,55 døgn. Sammenlignes dette med 19 tropiske år som hvert består av 365,2422 døgn, gir 6939,60 døgn som er nesten det samme tidsrommet. Dette ligger til grunn for en Meton-syklus på 19 år.[1]

Omtrent hundre år etter Meton bestemte Kallippos lengden på årstidene og det tropiske året mer nøyaktig. Det medførte at han fant en ny periode på 4 × 19 år = 76 år som ga en mer presis periode for gjentagelse av månefasene.[2]

Referanser

rediger
  1. ^ Gyldendals Store Konversasjonsleksikon, Metons syklus, Gyldendals Norsk Forlag, Oslo (1965).
  2. ^ J. Evans, Ancient Astronomy, Oxford University Press, Oxford (1998). ISBN 0-19-509539-1.