Åpne hovedmenyen
Bofors 40 mm maskinkanon på et fransk fartøy

Maskinkanon er en kanon med kaliber 20 mm eller større som kan avgi automatisk ild.

Ammunisjonen til maskinkanon er normalt granater, med en tennsats og et sprenglegeme. Virkningen er derved større enn for tunge maskingevær, som vanligvis skyter helmantlet blyammunisjon. Maskinkanoner ble vanlige rundt andre verdenskrig, og brukes vanligvis i fly, på skip og på stormpanservogner. De brukes mot fly, infanteri og lettpansret kjøretøy eller fartøyer. Ekstremt hurtigskytende maskinkanoner har en gatlingmekansime og kalles roterende kanoner.

Vanlige kalibre for maskinkanoner er 20, 23, 25, 30 og 40 mm.

Det norske Forsvaret bruker 20 mm maskinkanon på stormpanservognen NM135, jagerflyet F-16 og som luftvern. 30 mm brukes på stormpanservognen CV9030N og 40 mm som luftvern.

Se ogsåRediger