Pilammunisjon

Pilammunisjon er en type ammunisjon som hovedsakelig brukes i stridsvogner, og kalles derfor også underkalibret stridsvogngranat.[1] Pilammunisjon omtales som regel som kinetisk ammunisjon eller APFSDS, en forkortelse for armour-piercing, fin-stabilised, discarding sabot. Ammunisjonen består av et pilformet prosjektil med mindre kaliber enn løpet den skytes ut fra, og en fóring eller prosjektilhylster - et drivspeil - rundt denne. På engelsk kalles denne fóringen en sabot, et uttrykk som av og til også brukes på norsk.

Pilammunisjon i bruk: Høghastigheitsbilde av prosjektilhylse som skrelles av prosjektilet i flukt

KonstruksjonRediger

Til sammen er prosjektil og drivspeilet adskillig lettere enn et konvensjonelt prosjektil av samme kaliber. Dette gjør at hele prosjektilet får mye høyere hastighet fra en gitt drivladning enn et tyngre prosjektil. Pilammunisjon er egnet til bruk i store, grovkalibrede løp, slik at kruttmengden i drivladningen er stor og hastigheten på prosjektilet tilsvarende høy. Som regel består pilen av en kropp av stål og en spiss i et hardere/tettere metall. Spissen på pila er ofte av wolframkarbid, som er usedvanlig hardt og gir god gjennomslagsevne mot panser.[2] Atommaktene bruker gjerne utarmet uran, som både har gode metallurgiske egenskaper og er enda tyngre (tettere) enn wolfram. Utarmet uran er også pyroforisk, som betyr at når metallet under høyt trykk og friksjon "skreller" seg selv av og selvantenner som et aerosol.

Siden løpet er glattboret får ikke prosjektilet noe spinn fra riflingen i løpet slik som et konvensjonelt prosjektil. Pila blir stabilisert i flukt av styrefinner.[1]

VirkemåteRediger

På grunn av fasongen, vekten, og den høye utgangshastigheten beholder prosjektilet mesteparten av anslagsenergien gjennom hele banen, og vil trenge gjennom og ødelegge harde flater som panseret på stridsvogner gjennom varmen det avgir i det det bråstopper. Pilammunisjon blir som regel omtalt som kinetisk ammunisjon eller APFSDS, et akronym for Armour-Piercing, Fin-Stabilised, Discarding Sabot.[3]

ReferanserRediger