Marmorkreps

Marmorkreps, etter tysk marmorkrebs, er en form av arten Procambarus fallax, en type ferskvannskreps innenfor den artsrike slekten Procambarus, og den tilhører underslekten Ortmannicus som har en ganske stor utbredelse nord-sør i USA fra omtrent de store sjøene og Appalachene gjennom Midtvesten ned mot Mexico. Formen stammer antakelig som hovedarten, fra Florida og Georgia, men denne underformen har spredd seg kraftig og dens opprinnelsessted er ikke nøyaktig kjent. Den har oppstått i nyere tid og spredt seg gjennom handel for bruk i akvarium.

Marmorkreps
Marmorkreps
Vitenskapelig(e)
navn
:
Procambarus fallax f(orm) virginalis
Norsk(e) navn: marmorkreps
Hører til: Procambarus,
Cambaridae,
Astacoidea,
langhalekreps (Astacieda),
Reptantia,
tifotkreps,
storkreps
Habitat: ferskvann
Utbredelse: USA

Den kan formere seg ukjønnet ved partenogenese, dermed trengs det bare ett eksemplar av arten i vill tilstand for at den skal kunne formere seg.[1]

Marmorkreps er en populær akvarium-art som er i utbredt handel, og som i vill tilstand truer med å fortrenge andre krepsarter i flere land. Den har spredt seg til vill tilstand, trolig fra akvarier, blant annet i Tyskland, øvrige Europa, kanskje Sverige, og dessuten Madagaskar [2], Japan og andre steder i verden. Det er uvisst hvilke følger en større spredning vil ha.

ReferanserRediger

  1. ^ Gerhard Scholtz, Anke Braband, Laura Tolley, André Reimann, Beate Mittmann, Chris Lukhaup, Frank Steuerwald og Günter Vogt , "Parthenogenesis in an outsider crayfish", i: Nature' 421 nr 6925, 2003, side 806. doi:10.1038/421806a. PMID 12594502.
  2. ^ Julia P. G. Jones, Jeanne R. Rasamy, Andrew Harvey, Alicia Toon, Birgit Oidtmann, Michele H. Randrianarison, Noromalala Raminosoa og Olga R. Ravoahangimalala, "The perfect invader: a parthenogenic crayfish poses a new threat to Madagascar's freshwater biodiversity", i: Biological Invasions nr 11 (6), 2008, side 1475–1482. doi:10.1007/s10530-008-9334-y.

Eksterne lenkerRediger