Mans politikk

Våpenskjold for Man

Mans politikk er det parlamentariske, representative demokrati på øya Man i Irskesjøen. Som en kronbesittelse er Man underordnet regjeringen i Storbritannia som sjelden blander seg inn i de innenlandske forhold på øya. Storbritannias monark er også herren av Mann, og er det formelle overhodet av staten Man. Monarkens representant på øya er viseguvernøren av Man, men hans rolle er i dag hovedsakelig seremoniell, skjønt han har myndighet til å bevilge Kongelig samtykke (det motsatte er samme som veto).

Selv om Man ikke er en integrert del av Storbritannia er borgere av man britiske borgere under britisk lov – det er ikke et atskilt mansk statsborgerskap. Storbritannia har ansvaret for Mans utenrikspolitikk, øyas forsvar, «good governance» (ansvaret for styringen), og forholdet til utenlandske stater. Øya har ingen representasjon i det britiske parlamentet eller Europaparlamentet.

Den lovgivende myndighet er sikret i et lokalt parlament med to kammer kalt Tynwald, som etter sigende er verdens eldste vedvarende eksisterende parlament, og består av House of Keys, med direktevalg, og Det lovgivende råd, med indirekte valg. Etter hvert parlamentsvalg for House of Keys velger medlemmene av Tynwald blant seg selv en førsteminister («Chief Minister») som tjener som overhode av regjeringen i fem år (inntil neste valg). Utøvende myndighet er sikret i viseguvernøren, førsteministeren og Mans ministerråd. Domstolene er uavhengige av myndighetene og lovgivningsmakt.

Douglas, den største byen på Man, er også dens hovedstad og sete for regjeringen, hvor regjeringskontorene og kamrene i parlamentet (Tynwald) er lokalisert.

Utøvende myndighetRediger

Statens overhode er formelt herren av Mann som er en nedarvet posisjon holdt av den britiske monark (for øyeblikket dronning Elisabeth II). Viseguvernøren er utnevnt av dronningen på råd av Storbritannias justisdepartement (egentlig Secretary of State for Justice) for en periode av fem år og utøver formelt myndighet på vegne av dronningen. Førsteministeren er valgt Tynwald ved hvert valg av House of Keys og sitter i fem år eller fram til neste valg.

Når dronningen fungerer som herre av Mann skjer det på råd fra det britiske justisdepartementet.[1]

Den utøvende myndighet under førsteministeren er referert til som «regjeringen» eller «statsforvaltningen» («Civil Service»), og består av Ministerrådet, ni departementer, ti juridiske styrer og tre kontorer. Hver departement er ledet av en minister (fra Ministerrådet) som rapporterer direkte til Ministerrådet. Statsforvaltningen har mer enn 2000 ansatte og det totale antallet ansatte i den offentlige sektor, inkludert statsforvaltningen, lærere, sykepleiere, politi, og videre, er på rundt 9000 mennesker. Dette er omtrent 10 prosent av Mans befolkning, og rundt 23 prosent av arbeidsstokken på øya. Dette inkluderer ikke militære styrker da ansvaret for forsvaret ligger helt og holdent på Storbritannia.

Lovgivende myndighetRediger

Mans lovgivningsmakt er Tynwald som består av to kammer. House of Keys har 24 medlemmer, valgt for en fem årsperiode i valgkretser med ett eller flere seter over hele øya. Den lovgivende myndighet har 11 medlemmer, presidenten av Tynwald, biskopen av Sodor og Man, regjeringsadvokaten (statens øverste juridiske rådgiver) og åtte andre medlemmer som er valgt fra generelle befolkningen av House of Keys for en fem årsperiode. Ofte er de åtte allerede medlemmer av House of Keys – men de må derimot forlate House of Keys om de blir valgt.

Politiske partier og valgRediger

Sammendrag av parlamentsvalget den 23. november 2006 på Man for House of Keys:

Partier Stemmer Prosent Seter
Liberal Vannin Party 7 323 14.2 2
Manx Labour Party 2 561 5.0 1
Uavhengige 41 608 80.8 21
Totalt 51 492 24

De fleste politikere på Man blir valgt som uavhengige framfor som representanter av et politisk parti. Selv om politiske partier eksisterer er deres innflytelse ikke på langt nær så sterk som i Norge eller Storbritannia. Følgelig har den manske lovgivning utviklet seg gjennom konsensus (enighet) blant medlemmene av Tynwald, i kontrast til det langt mer kontradiktorisk vesen i det britiske parlamentet.

Det største politiske partiet er det nylig etablerte Liberal Vannin Party som fremmer større uavhengighet for Man og et mer ansvarlig regjering. LibVannin, som det kalles for kort, har to medlemmer i Tynwald, inkludert leder Peter Karran MHK (medlem av House of Keys).

Et Mans arbeiderparti, Manx Labour Party, eksisterer også, men er ikke tilknyttet det britiske arbeiderpartiet.

En politisk pressgruppe, Mec Vannin, fremmer etableringen av en selvstendig republikk løsrevet fra Storbritannia og den britiske monarken.

Øya hadde tidligere også et mansk nasjonalt parti og et mansk kommunistparti. Det er medlemmer fra Man i Celtic League, den keltiske liga, en politisk pressgruppe som fremmer større samarbeid og politisk selvstendighet blant de keltiske nasjoner.

De fremste politiske sakene er øyas forhold til den finansielle sektor, huspriser og boligmangel, og mansk språk.

Det store flertallet av House of Keys er ikke partitilhengere (19), med to representanter fra Manx Labour Party og tre fra Alliansen for progressiv regjering.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger