Malmtog er et godstog som frakter malm.

I Norge kjøres det i dag malmtog på Ofotbanen, Nordlandsbanen og Kirkenes–Bjørnevatnbanen. Tidligere har det blitt kjørt malm på mange andre baner, blant andre Rørosbanen og Treungenbanen.

Se ogsåRediger