Møsvasstangen landskapsvernområde

Møsvasstangen landskapsvernområde er et landskapsvernområde i Vinje kommune, Telemark. Naturreservatet ligger på en landtange ut i Møsvatnet (919 moh.), og har status som ramsarområde siden 1996, på grunn av sin betydning for trekkfugler.

Møsvasstangen landskapsvernområde
Verneformramsarområde, landskapsvernområde
Vernetematrekkfugler, våtmark
KommuneVinje
Opprettet1989

Møsvasstangen landskapsvernområde
59°49′09″N 8°11′03″Ø

Området ble fredet i 1989 for å ta vare på et vakkert, egenartet og lite påvirket naturlandskap med interessante avsetninger fra siste istid, fint utforma strengmyrer, rikt og sjeldent fugleliv og rike forekomster av kulturminne fra jernvinna.

Verneområdet er forholdsvis stort, om omfatter en stort areal forholdsvis uberørt myr, en del skog og noen mindre vann. Det er ulike typer av myr i området med en gradient fra fattig myr til rikmyr. Floraen er variert; vanlige arter er bl.a. bjørk, finnskjegg, flaskestarr og elvesnelle. Karakteristiske fuglearter er blant annet storlom, trane, enkeltbekkasin, grønnstilk og svømmesnipe.

Området grenser opp til Møsvatn Austfjell landskapsvernområde i Tinn kommune.

Eksterne lenkerRediger