Møre bispedømme

bispedømme i Den norske kirke

Møre bispedømme er et bispedømme i Den norske kirke som omfatter menighetene i Møre og Romsdal, med Molde domkirke som bispesete. Det er delt i seks prostier, 32 kirkelige fellesråd og 97 kirkesokn, og er fra 2008 ledet av biskop Ingeborg Midttømme.

Kart over prostiene i Møre bispedømme.
Molde domkirke

Bispedømmet ble opprettet 18. september 1983 da de tre prostieneSunnmøre ble overført fra Bjørgvin bispedømme, og de to prostiene på Nordmøre og de to i Romsdal fra Nidaros bispedømme. Før dette var Møre og Romsdal det eneste fylket i landet som var delt mellom to bispedømmer, hvilket gikk helt tilbake til 1622 da Sunnmøre ble overført fra Nidaros til Bjørgvin.[trenger referanse]

Bispedømmet heter «Møre» selv om det også omfatter Romsdal og kommer av et kompromiss der Sunnmøre, med cirka halvparten av innbyggerne, aksepterte at bispesetet ble lagt til Molde, fremfor Ålesund, mot at Romsdal ikke ble med i navnet.[trenger referanse]

Møre bispedømme har også et aktivt ungdomsråd, som består av ungdommer bosatt innenfor bispedømmets grenser. Disse velges på bispedømmets Ungdomsting blant delegater fra menighetene og ungdomsorganisasjonene. Ungdomsrådet fungerer som et rådgivende organ til bispedømmerådet og biskopen i ungdomsspørsmål, og som en ressurs for menigheter, da ungdomsrådet også arrangerer inspirasjonssamlinger og kurs for ungdommer i menigheter tilknyttet bispedømmet.

Prostier i Møre bispedømme rediger

Biskoper i Møre rediger

Ungdomsrådet i Møre bispedømme rediger

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for Møre bispedømmeråd og Møre biskop i ungdomsspørsmål. Ungdomsrådet består av maksimalt seks medlemmer og to varamedlemmer fra menighetene og to medlemmer og ett varamedlem fra ungdomsorganisasjonene i fylket. Rådet sender også to delegater til Ungdommens kirkemøte.

Én gang i året avholdes Ungdomstinget, som er det øverste organet i ungdomsstrukturen i bispedømmet. De siste årene har dette blitt avholdt sammen med festivaler arrangert av de kristelige organisasjonene, som NMS U og KFUK-KFUM. Her legger ungdomsrådet frem sin årsrapport, de viktigste sakene diskuteres i plenum eller i grupper, og det avholdes valg. I dette valget velges ca. halvparten av ungdomsrådet hvert år, slik at en har en viss kontinuitet i arbeidet. Som medlem sitter man i to år, mens varamedlemmer kun sitter i ett. Hver menighet og ungdomsorganisasjon i bispedømmet kan sende to delegater med tale- og stemmerett, og eventuelt flere med observatørstatus. Lederen i ungdomsrådet velges internt ved første møte etter Ungdomstinget.

Prosti rediger

Møre bispedømme har følgende prosti:

Se også rediger

Eksterne lenker rediger