Lucifer (zoologi)

slekt av krepsdyr

Lucifer er en slekt av små reker. De regnes til en egen familie, Luciferidae. Ingen av artene forekommer i Norge. Navnet Lucifer betyr «lysbærer» og viser til at disse rekene har lysorganer.

Lucifer
Lucifer (zoologi)
Vitenskapelig(e)
navn
:
Lucifer
J.V. Thompson, 1829
Norsk(e) navn:
Hører til: Sergestoidea,
Dendrobranchiata,
tifotkrepser
Antall arter: 7
Habitat: epipelagisk i havet
Utbredelse: varme deler av alle verdenshav
Arter:

De lever som plankton, og kroppsbygningen viser mange tilpasninger til et slikt levevis. Kroppen er lang og tynn. De har bare tre par gangføtter (peripoder), og disse mangler klør. Voksne individer har ikke gjeller. I motsetning til resten av Dendrobranchiata bærer hunnene med seg eggene en kort periode etter befruktningen. Øynene sitter på stilker, og lengde og form på øyestilken er viktig for å skille de ulike artene.

De er vanlig i overflatelagene i tropiske og subtropiske hav. De spiller en viktig rolle i næringsvevene i tropiske kyststrøk og estuarier, spesielt i økosystemer med sjøgras eller mangrover. I kystfarvannene rundt India utgjør Lucifer 27 prosent av dyreplanktonet og er den nest mest tallrike gruppen etter hoppekreps. Av de totalt sju artene forekommer fem bare i det indopasifiske området.

Litteratur Rediger

Eksterne lenker Rediger