Liste over ordførere i Nes i Sør-Trøndelag

Wikimedia-listeartikkel

Liste over ordførere i Nes i Trøndelag omfatter årene fra 1899 til 1963 mens Nes var en selvstendig kommune på Fosen i Sør-Trøndelag.

kart
Nes kommune dekket øygruppa Tarva, halvøya Nes nord for Bjugnfjorden og halvøya Val/ Valsneset i nord.

Med formannskapslovene av 1837 ble Nes en del av Ørland formannskapsdistrikt (kommune), slik det allerede var en del av samme prestegjeld. I 1852 ble Bjugn prestegjeld opprettet,[1] og i 1853 ble Bjugn utskilt som egen kommune, og Nes som en del av denne. I 1899 ble Nes og Stjørna utskilt fra Bjugn som egne kommuner. I 1964 ble Nes, Jøssund og den nordlige delen av Stjørna slått sammen med Bjugn kommune under navnet Bjugn.[2] I 2020 ble Ørland og Bjugn slått sammen, slik at Nes igjen er en del av Ørland kommune.

Olav Wigdahl var ordfører i 18 år.

Den lengstsittende ordføreren var lærer Olav Wigdahl, som var ordfører i 18 år. Brukseieren på øya Tarva, Johan Andreas Johansen, var ikke bare kommunens første ordfører, men var også vararepresentant til Stortinget i seks av de sju treårsperiodene mellom 1883 og 1903. Både Johan Andreas Johansen og Nicolai Vahl døde mens de satt i ordførervervet.

Den NS-oppnevnte ordføreren Karl Hellem hadde ingen kommunepolitisk erfaring da han ble oppnevnt, men kom tilbake som varaordfører i perioden 1960–63, valgt på ei borgerlig fellesliste. Den nest siste ordføreren, Helmer Nygaard, var også den første varaordføreren i den nye Bjugn kommune etter sammenslåinga i 1964.

Asbjørn Berg, som hadde vært varaordfører før krigen, ble oppnevnt av fylkesmannen til ordfører etter freden i mai 1945, ettersom den valgte ordføreren Hans Krokmyrdal hadde flyttet fra kommunen. Fordi Berg satt i krigsfangenskap, var Stener Robertsen fungerende ordfører de første ukene.

Liste over ordførere

rediger
Periode Navn[3] Stilling Parti[a]
1899–1910 Johan Andreas Johansen[4][5] Brukseier på Tarva Samlingspartiet[6]/Frisinnede[7]
1911–1914 Nicolai Vahl Gårdbruker og bankkasserer[8]
1914–1916 Gerhard Wik Handelsmann
1917–1934 Olav Wigdahl Lærer, klokker og gårdbruker[9][10] Venstre[11]
1935–1941 Hans Krokmyrdal Lærer[9] Arbeiderpartiet[12]
1941–1945 Karl Hellem Gårdbruker[13][14] NS[b]
1945 Stener Robertsen Fisker og gårdbruker[15][16] (Borgerlig fellesliste)[17]
1945 Asbjørn Berg Gårdbruker og løytnant Høyre[18]
1946–1947 Johan Berg Fisker og gårdbruker[19][20] Bondepartiet
1948–1955 Helmer Nygaard Gårdbruker Bondepartiet
1956–1963 Johan Berg Fisker og gårdbruker Bondepartiet[21][22]

Fotnoter

rediger
Type nummerering
 1. ^ Kolonnen angir partitilhørighet, ikke nødvendigvis hvilken liste de ble valgt til kommunestyret på.
 2. ^ Ordfører oppnevnt av okkupasjonsstyret; innmeldt i NS i 1942. Se Adresseavisen 14. juni 1945.

Referanser

rediger
 1. ^ Prestegjeld og sogn i Sør-Trøndelag; arkivverket.no
 2. ^ Juvkam, Dag (1999). Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen (PDF). Rapport 1999:13. Oslo: Statistisk sentralbyrå. 
 3. ^ Sæther, Stein Arne (red.) (1993). Fosen. Natur, kultur og mennesker. Trondheim: Adresseavisens Forlag. s. 215–216. 
 4. ^ Lindstøl, Tallak (1914). Stortinget og statsraadet : 1814-1914. s. 451-452. 
 5. ^ «Folketidende 1900.10.09». 1900. s. 1.  Biografi, under tittelen «Stortingssuppleanterne fra Søndre Trondhjems amt»
 6. ^ Olafsen, Arnet og Haffner, Vilhelm (red.) (1907). Stortingsvalget 1906 (PDF). Norges offisielle statistikk, V, 49. Kristiania: Statistisk sentralbyrå, i kommisjon hos H. Aschehoug & Co. s. 108–109. 
 7. ^ Olafsen, Arnet og Haffner, Vilhelm (red.) (1910). Stortingsvalget 1909 (PDF). Norges offisielle statistikk, V, 128. Utgitt av Statistisk sentralbyrå. Kristiania: Aschehoug. s. 108–109. 
 8. ^ «Ordførere i Søndre Trondhjems amt for perioden 1911–1913». Folketidende: 2. 14. januar 1911. 
 9. ^ a b Solbue, Harald (1957). «Nes». I Fiskaa, Haakon M. og Myckland, Haakon Falck. Norges bebyggelse: Nordlige seksjon: Herredsbindet for Sør-Trøndelag: Nordre del. Oslo: Norsk faglitteratur. s. 573. 
 10. ^ Espeland, Arne (red.) (1934). Norske skulefolk. Stavanger: Dreyers forlag. s. 721 og 1341. 
 11. ^ Andersen, Thor M. (1931). Norges ordførere 1929–1931. Kristiania: A.M. Hanches forlag. s. 208. 
 12. ^ «Ordførervalg». Arbeiderbladet: 8. 23. november 1934. 
 13. ^ Fiskaa, Haakon M. og Myckland, Haakon Falck (red.) (1957). Norges bebyggelse: Nordlige seksjon: Herredsbindet for Sør-Trøndelag: Nordre del. Oslo: Norsk faglitteratur. s. 584. 
 14. ^ «Adresseavisen 1941.01.03». 1941. s. 2, 4.  «Nyordning av styret i by- og landkommunene»
 15. ^ «Midlertidige ordførere i Sør-Trøndelag». Adresseavisen: 4. 14. mai 1945. 
 16. ^ Fiskaa, Haakon M. og Myckland, Haakon Falck (red.) (1957). Norges bebyggelse: Nordlige seksjon: Herredsbindet for Sør-Trøndelag: Nordre del. Oslo: Norsk faglitteratur. s. 583. 
 17. ^ «Borgerlig fellesliste i Nes i Fosen». Adresseavisen: 6. 14. september 1937. 
 18. ^ Wessel-Berg, P.A. og Bjørnstad, Karl (1947). Stortingsvalget 1945 (PDF). Norges offisielle statistikk. X. 132. Oslo: Stortingets kontor, i kommisjon hos H. Aschehoug & Co. s. 81. 
 19. ^ Fiskaa, Haakon M. og Myckland, Haakon Falck (red.) (1957). Norges bebyggelse: Nordlige seksjon: Herredsbindet for Sør-Trøndelag: Nordre del. Oslo: Norsk faglitteratur. s. 601. 
 20. ^ Norske kommunalpolitikere: Norges styresmenn. 3. Oslo: Bokdepotet forlag. 1957. s. 142–143. 
 21. ^ «Ordførere i Trøndelag». Adresseavisen: 2. 13. februar 1956. 
 22. ^ «Johan Berg gjenvalgt som ordfører i Nes». Adresseavisen: 2. 13. desember 1961. 
Autoritetsdata