Tarva er en øygruppe i Ørland kommune i Trøndelag. Den største og eneste bebodde av øyene er Husøya. Arealet er 14 km², hvorav Husøya utgjør 8 km². Øya har 11 fastboende.

Stokksundferja ved anløpet på Husøya
Tarva på kartet
Observatørtårn i skytefeltet på Karlsøya
Sommeren 2009 ble observatørtårnet ved et uhell beskutt under en øvelse

Øya tilhørte Austrått fram til 1858, og har fremdeles en opprinnelig eiendomsstruktur med én dominerende grunneier. Det drives landbruk, blant annet med utgangersau og egg- og dunvær. Luftforsvaret har et skytefelt på vestsiden øyene. Været landskapsvernområde på østsiden ble etablert i 1982.[1]

Tarva kapell ble bygget i 1972, og kirkegården ble etablert i 1921. Tarva har eget postkontor, med postadresse 7166 Tarva. Øya har ikke butikker, men sommeråpen pub. Det er ferjeforbindelse til Dybfest på fastlandet. Tarva skole ble nedlagt på 1990-tallet.

I forbindelse med utbedring av vei til forsvarets skyte- og øvingsfelt på Karlsøya på Tarva, gjennomførte Vitenskapsmuseet i 2013 en arkeologisk utgravning på Karlsøysletta. De arkeologiske undersøkelsene omfattet to kulturminner som var berørt av det planlagte tiltaket, en røys og en oppmuring. De to enkeltminnene er del av et større felt av kulturminner tolket som gravfelt, bestående av minst 28 steinkonstruksjoner.[2][3]

Tarva var scene for NRKs barneserie Tuva frå Tarva.

ReferanserRediger

  1. ^ (no) Tarva i Miljødirektoratets nettsted Naturbase
  2. ^ Utgravingsrapporter Arkivert 5. mars 2016 hos Wayback Machine.; NTNU Vitenskapsmuseet
  3. ^ «Tarva gravfelt». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning.