Åpne hovedmenyen

Liste over norske dekorasjoner i rekkefølgen av 1960

Wikimedia-listeartikkel
Den norske dekorasjon som rangeres høyest er krigskorset

Liste over norske dekorasjoner i rekkefølgen av 1960 er en oversikt over den innbyrdes rangering av norske ordener og medaljer slik den framkommer i Statskalenderen for året 1960.[1] Dette var første gang en slik samlet oversikt ble offentliggjort.

Norske dekorasjoner i rekkefølgen av 1960Rediger

Sammenligning med senere rangeringssystemRediger

Utmerkelsene på listen fra 1960 er slike som er innstiftet av kongen. Senere har en rekke nye offisielle utmerkelser blitt innstiftet og innarbeidet i listen. Dette gjelder også utmerkelser som ikke er innstiftet av kongen. I 2009 fastsatte Forsvarssjefen et omfattende rangeringssystem av godkjente utmerkelser, offentlige så vel som private, og norske så vel som utenlandske, til bruk på militær uniform.

De fleste av utmerkelsene i rekkefølgen fra 1960 er fortsatt å finne i Forsvarets nåværende rangeringssystem, men noen utmerkelser er gått ut av listen, da det ikke lenger finnes levende innehavere av dem. Medaljen for borgerdåd i gull og sølv har i systemet fra 1960 hver sin plass i rangrekkefølgen, mens rangeringen av 2009 plasserer medaljen ett sted, til tross for at det ikke lenger finnes levende mottagere av medaljen, som regjeringen i 2004 også bestemte ikke lenger skulle tildeles.

Når det gjelder krigsdekorasjonene er det noen forskjeller mellom rekkefølgen av 1960 og senere rangering. I systemet av 1960 rangerer St. Olavsmedaljen med ekegren som nummer fire, etterfulgt av Haakon VIIs Frihetskors som nummer fem. I senere rangeringer, sist fastsatt ved kongelig resolusjon av 30. januar 2012 er forholdet omvendt: Haakon VIIs Frihetskors rangerer foran St. Olavsmedaljen med ekegren.[2] Rangeringen for de to utmerkelsene ble snudd om i 1980-årene i forbindelse med gjenopptakelse av dekorering til krigsseilerne.[3]

ReferanserRediger

  1. ^ «Norske dekorasjoner i rekkefølge», Norges statskalender for året 1960, Oslo: Aschehoug, 1960, sp. 1783–1784.
  2. ^ «Norske dekorasjoner», kongehuset.no, besøkt 12. mars 2012.
  3. ^ Kjetil Henriksen og Sindre Weber: «Praksis for tildeling av norske krigsdekorasjoner for andre verdenskrig – handelsflåten og Hjemmestyrkene», Norsk Militært Tidsskrift, nr. 3, 2015, s. 22–29.