Liste over norske dekorasjoner i rekkefølgen av 1960

Wikimedia-listeartikkel

Liste over norske dekorasjoner i rekkefølgen av 1960 er en oversikt over den innbyrdes rangering av norske ordener og medaljer slik den framkommer i Statskalenderen for året 1960.[1] Dette var første gang en slik samlet oversikt ble offentliggjort.

Den norske dekorasjon som rangeres høyest er krigskorset

Norske dekorasjoner i rekkefølgen av 1960 rediger

 1. Krigskorset
 2. Medaljen for borgerdåd, 1. klasse (i gull)
 3. St. Olavs Orden
 4. St. Olavsmedaljen med ekegren
 5. Haakon VIIs Frihetskors
 6. Medaljen for edel dåd i gull
 7. Kongens fortjenstmedalje i gull
 8. St. Olavsmedaljen
 9. Krigsmedaljen
 10. Haakon VIIs Frihetsmedalje
 11. Medaljen for borgerdåd, 2. klasse (i sølv)
 12. Medaljen for edel dåd i sølv
 13. Kongens fortjenstmedalje i sølv
 14. Deltagermedaljen 9. april 1940–8. mai 1945
 15. Den norske Koreamedalje
 16. Kroningsmedaljen
 17. Kong Haakon VIIs minnemedalje 1. oktober 1957
 18. Kong Haakon VIIs jubileumsmedalje
 19. Haakon VIIs 70-årsmedalje

Listen fra 1960 har som nummer 18 kong Haakon VIIs jubileumsmedalje, men oppgir ikke om dette gjelder Kong Haakon VIIs jubileumsmedalje 1905–1930 eller Kong Haakon VIIs jubileumsmedalje 1905-1955, eventuelt begge likestilt. Listen rangerer ikke H.M. Kongens erindringsmedalje, Maudheimmedaljen, Sydpolsmedaljen eller den i 1960 innstiftede Antarktismedaljen.

Sammenligning med senere rangeringssystem rediger

Utmerkelsene på listen fra 1960 er slike som er innstiftet av kongen. Senere har en rekke nye offisielle utmerkelser blitt innstiftet og innarbeidet i listen. Dette gjelder også utmerkelser som ikke er innstiftet av kongen. I 2009 fastsatte Forsvarssjefen et omfattende rangeringssystem av godkjente utmerkelser, offentlige så vel som private, og norske så vel som utenlandske, til bruk på militær uniform.

De fleste av utmerkelsene i rekkefølgen fra 1960 er fortsatt å finne i Forsvarets nåværende rangeringssystem, men noen utmerkelser er gått ut av listen, da det ikke lenger finnes levende innehavere av dem. Medaljen for borgerdåd i gull og sølv har i systemet fra 1960 hver sin plass i rangrekkefølgen, mens rangeringen av 2009 plasserer medaljen ett sted, til tross for at det ikke lenger finnes levende mottagere av medaljen, som regjeringen i 2004 også bestemte ikke lenger skulle tildeles.

Når det gjelder krigsdekorasjonene er det noen forskjeller mellom rekkefølgen av 1960 og senere rangering. I systemet av 1960 rangerer St. Olavsmedaljen med ekegren som nummer fire, etterfulgt av Haakon VIIs Frihetskors som nummer fem. I senere rangeringer, sist fastsatt ved kongelig resolusjon av 30. januar 2012 er forholdet omvendt: Haakon VIIs Frihetskors rangerer foran St. Olavsmedaljen med ekegren.[2] Rangeringen for de to utmerkelsene ble snudd om i 1980-årene i forbindelse med gjenopptakelse av dekorering til krigsseilerne.[3]

Referanser rediger

 1. ^ «Norske dekorasjoner i rekkefølge», Norges statskalender for året 1960, Oslo: Aschehoug, 1960, sp. 1783–1784.
 2. ^ «Norske dekorasjoner», kongehuset.no, besøkt 12. mars 2012.
 3. ^ Kjetil Henriksen og Sindre Weber: «Praksis for tildeling av norske krigsdekorasjoner for andre verdenskrig – handelsflåten og Hjemmestyrkene», Norsk Militært Tidsskrift, nr. 3, 2015, s. 22–29.