Norges statskalender

Norges statskalender var en fortegnelse over kongehus, regjering, domstoler, Stortinget og statsforvaltningen, som ble utgitt fra 1815 til 2012.

Statskalenderen inneholdt en komplett oversikt over statsinstitusjoner, adresser og korte biografiske data om alle ansatte, deriblant embetsmenn. Den inneholdt også opplysninger om mottagere av ordner og stipendier, og styresammensetning for statsetater.

Utgivelsen av Norges statskalender hadde sin hjemmel i kgl.res. 27. november 1875 og 14. desember 1928. Departementenes servicesenter hadde ansvaret for utgivelsen. Boken utkom første gang i 1815. Fra 1877 utkom den årlig, unntatt under andre verdenskrig. I de første årene kom den med to til fire års mellomrom. Kalenderen gikk over fra gotisk skrift til antikvafont i 1869. På 1980-tallet gikk statskalenderen over til å liste de statsansatte alfabetisk i stedet for etter ansettelsestidspunkt. Fra 1997 kom den ut i internettutgave, med identisk innhold med papirutgaven. Statskalenderen var også en abonnementstjeneste på internett som var driftet av Kommuneforlaget.

I 2011 besluttet Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet å legge den ned begrunnet i lite behov for tjenesten, og at innholdet var tilgjengelig fra andre steder på internett.[1]

RedaktørerRediger

  • Ditlev Wilhelm Falkenberg Peckel[2] – 1815, 1816, 1820, 1824, 1826, 1829, 1832, 1834, 1837, 1840
  • Hans Lassenius Bernhoft – 1842
  • Bernt Moe – 1844, 1846, 1848, 1850
  • Peter Brechan Walsøe – 1853
  • Christian Conrad Bugge – 1856, 1858
  • Siegvart Petersen – 1859
  • David Monrad Vogt – 1859, 1860
  • Carl Christian Conrad Ruge – 1859, 1860, 1862, 1864, 1866, 1867, 1869, 1871
  • Nils Rosing Bull – 1873, 1875, 1877–1911, 1912
  • Nicolai Franciscus Leganger – 1912–

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger