Liste over kulturprisvinnere i Larvik

Wikimedia-listeartikkel

Liste over kulturprisvinnere i Larvik

Følgende personer/foreninger har fått kommunens kulturpris siden storkommunen ble etablert i 1988:

År Navn
1989 Radio Larvik
1990 Odd Terje Lysebo Musikk
1991 Ikke delt ut
1992 Vigdis Yran Dale Kulturformidling
1993 Astri Jahnsen Lokalhistorie
1994 Pernille Renate Holmene Dans
1995 Frithjof Bergan Idrett
1996 Ikke delt ut
1997 Ikke delt ut
1998 Jon Hovde Folkemusikk og restaurering
1999 Ikke delt ut
2000 Ikke delt ut
2001 Ikke delt ut
2002 Ikke delt ut
2003 Ulrik Hellum Arkitektur
2004 Per Nyhus Lokalhistorie
2005 Jenny Aas Kulturformidling
2006 Erling Pedersen Litteratur og teater
2007 Hedrum historielag Lokalhistorie
2008 Jens Peter Mikkelsen Musikk
2009 Kjeld-Willy Hansen
2010 Hvarnes ungdomslag

Kriterier: I 2002 utarbeidet man følgende kriterer som aktuelle priskandidater skal vurderes etter (en og samme kandidat bør ikke oppfylle samtlige kriterier):

Varighet: Lang og tro tjeneste.

Mangfold: Innsats innenfor flere områder av kulturlivet.

Spesielle grupper: Verdifull kulturinnsats for grupper med særskilte behov: barn, ungdommer, funksjonshemmede, innvandrere med flere.

Formidling/markedsføring: Formidling/markedsføring av et kulturområde innen kommunen og utover kommunegrensen.